Sections

Vítejte

Vítejte v dokumentaci pro Phalcon framework.

Mise

Naším cílem je nabídnout vývojářům pokročilý, na funkce bohatý framework, který mohou používat k vývoji výkonných aplikací s minimálním zatížením serverů.

Co je Phalcon framework

Phalcon je open source full stack framework pro PHP, vyvíjen jako rozšíření v jazyce C. Je optimalizován pro maximální výkon. Jeho unikátní architektura dovoluje frameworku být vždy v paměti a to dovoluje jeho funkcionalitu použít kdekoliv je potřeba, bez zbytečných kontrol a načítání souborů jako klasické PHP frameworky.

Usage

Developers do not need to know the C language to use Phalcon. Its interface is exposed as PHP classes under the Phalcon namespace, ready to be used.

Komponenty Phalcon frameworku nejsou na sobě pevně závislé a dovoluje použítí pouze objektů, které vývojář potřebuje ve své aplikaci bez nutnosti inicializovat celý framework, či vytvářet komponenty, které nepotřebuje.

The translation of the documentation is driven by enthusiasts and contributors. We welcome your participation in the translation effort with new translations and/or corrections. The translations are handled in GitHub for English, and Crowdin for other languages