Sections

Installation on XAMPP

XAMPP je jednoduše instalovatelná distribuce Apache web serveru obsahující MySQL, PHP a Perl. Jakmile stáhnete XAMPP, jediné co je potřeba udělat před používáním je extrahovat archív a spustit. Níže jsou podrobné informace jak nainstalovat Phalcon framework pro XAMPP pro Windows. Použití nejnovější verze XAMPP je vysoce doporučeno.

Download the right version of Phalcon

XAMPP is always releasing 32 bit versions of Apache and PHP. You will need to download the x86 version of Phalcon for Windows from the download section.

After downloading the Phalcon library you will have a zip file like the one shown below:

Extract the library from the archive to get the Phalcon DLL:

Copy the file php_phalcon.dll to the PHP extensions directory. If you have installed XAMPP in the C:\xampp folder, the extension needs to be in C:\xampp\php\ext

Edit the php.ini file, it is located at C:\xampp\php\php.ini. It can be edited with Notepad or a similar program. We recommend Notepad++ to avoid issues with line endings. Append at the end of the file:

extension=php_phalcon.dll

and save it.

Restart the Apache Web Server from the XAMPP Control Center. This will load the new PHP configuration.

Open your browser to navigate to http://localhost. The XAMPP welcome page will appear. Click on the link phpinfo().

phpinfo will output a significant amount of information on screen about the current state of PHP. Scroll down to check if the phalcon extension has been loaded correctly.

Pokud vidíte verzi Phalcon frameworku ve výstupu phpinfo(), gratulujeme. Nyní je Phalcon framework připraven.

Screencast

Následující video Vás provede krok za krokem instalací Phalcon frameworku pro Windows: