Sections

Bir Komut Satırı (CLI) Uygulaması Oluşturma

CLI applications are executed from the command line. They are useful to create cron jobs, scripts, command utilities and more.

Structure

CLI uygulamasının asgari bir yapısı şöyle görünecektir:

 • app/config/config.php
 • app/tasks/MainTask.php
 • app/cli.php <– main bootstrap file

Creating a Bootstrap

Normal MVC uygulamalarında olduğu gibi, bir önyükleme dosyası, uygulamayı önyüklemek için kullanılır. Web uygulamalarında index.php önyükleme yerine, uygulamayı önyüklemek için bir cli.php dosyası kullanırız.

Bu örnek için kullanacağımız önyükleyici şöyledir:

<?php

use Phalcon\Di\FactoryDefault\Cli as CliDI;
use Phalcon\Cli\Console as ConsoleApp;
use Phalcon\Loader;

// CLI uygulamamız için servis kapsayıcısı 
$di = new CliDI();

/**
 * Otomatik yükleyiciyi çağıralım ve görev dizinini kaydettirelim
 */
$loader = new Loader();

$loader->registerDirs(
  [
    __DIR__ . '/tasks',
  ]
);

$loader->register();

// Ayar dosyasını yükleyelim (varsa)
$configFile = __DIR__ . '/config/config.php';

if (is_readable($configFile)) {
  $config = include $configFile;

  $di->set('config', $config);
}

// Create a console application
$console = new ConsoleApp();

$console->setDI($di);

/**
 * Process the console arguments
 */
$arguments = [];

foreach ($argv as $k => $arg) {
  if ($k === 1) {
    $arguments['task'] = $arg;
  } elseif ($k === 2) {
    $arguments['action'] = $arg;
  } elseif ($k >= 3) {
    $arguments['params'][] = $arg;
  }
}

try {
  // Handle incoming arguments
  $console->handle($arguments);
} catch (\Phalcon\Exception $e) {
  // Do Phalcon related stuff here
  // ..
  fwrite(STDERR, $e->getMessage() . PHP_EOL);
  exit(1);
} catch (\Throwable $throwable) {
  fwrite(STDERR, $throwable->getMessage() . PHP_EOL);
  exit(1);
} catch (\Exception $exception) {
  fwrite(STDERR, $exception->getMessage() . PHP_EOL);
  exit(1);
}

Bu kod parçası şöyle çalıştırılabilir:

php app/cli.php

Tasks

Tasks work similar to controllers. Any CLI application needs at least a MainTask and a mainAction and every task needs to have a mainAction which will run if no action is given explicitly.

Below is an example of the app/tasks/MainTask.php file:

<?php

use Phalcon\Cli\Task;

class MainTask extends Task
{
  public function mainAction()
  {
    echo 'Bu varsayılan görev ve varsayılan eylemdir' . PHP_EOL;
  }
}

Processing action parameters

It’s possible to pass parameters to actions, the code for this is already present in the sample bootstrap.

If you run the application with the following parameters and action:

<?php

use Phalcon\Cli\Task;

class MainTask extends Task
{
  public function mainAction()
  {
    echo 'Bu varsayılan görev ve varsayılan eylemdir' . PHP_EOL;
  }

  /**
   * @param array $params
   */
  public function testAction(array $params)
  {
    echo sprintf('merhaba %s', $params[0]);

    echo PHP_EOL;

    echo sprintf('saygılarımla, %s', $params[1]);

    echo PHP_EOL;
  }
}

Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırabiliriz:

php app/cli.php main test dünya evren

merhaba dünya
saygılarımla, evren

Running tasks in a chain

It’s also possible to run tasks in a chain if it’s required. To accomplish this you must add the console itself to the DI:

<?php

$di->setShared("console", $console);

try {
  // Handle incoming arguments
  $console->handle($arguments);
} catch (\Phalcon\Exception $e) {
  // Do Phalcon related stuff here
  // ..
  fwrite(STDERR, $e->getMessage() . PHP_EOL);
  exit(1);
} catch (\Throwable $throwable) {
  fwrite(STDERR, $throwable->getMessage() . PHP_EOL);
  exit(1);
} catch (\Exception $exception) {
  fwrite(STDERR, $exception->getMessage() . PHP_EOL);
  exit(1);
}

Then you can use the console inside of any task. Below is an example of a modified MainTask.php:

<?php

use Phalcon\Cli\Task;

class MainTask extends Task
{
  public function mainAction()
  {
    echo "Bu varsayılan görev ve varsayılan eylemdir" . PHP_EOL;

    $this->console->handle(
      [
        "task"  => "main",
        "action" => "test",
      ]
    );
  }

  public function testAction()
  {
    echo "Ben de ekrana basılmış olacağım!" . PHP_EOL;
  }
}

However, it’s a better idea to extend Phalcon\Cli\Task and implement this kind of logic there.