Sections

Overview

Using Controllers

Eylemler, istekleri işleyen bir denetleyicideki yöntemlerdir. Varsayılan olarak, bir denetleyicideki tüm ortak yöntemler eyleme eşlenir ve bir URL tarafından erişilebilir durumdadır. Eylem, isteği yorumlamaktan ve cevabı oluşturmaktan sorumludur. Genellikle yanıtlar işlenmiş görünüm biçimindedir ancak yanıtı oluşturmak için başka yollar da vardır.

Örneğin, böyle bir URL’ye eriştiğinizde: http://localhost/blog/posts/show/2015/the-post-title Phalcon varsayılan olarak her parçayı şöyle bölecektir:

Description Rumuz
Phalcon Dizini blog
Denetleyici posts
Eylem show
Parametre 2015
Parameter the-post-title

In this case, the PostsController will handle this request. There is no a special location to put controllers in an application, they could be loaded using Phalcon\Loader, so you’re free to organize your controllers as you need.

Controllers must have the suffix Controller while actions the suffix Action. A sample of a controller is as follows:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function showAction($year, $postTitle)
  {

  }
}

Ek URI parametreleri, yerel değişkenler kullanılarak kolayca erişilebilmesi için eylem parametreleri olarak tanımlanır. A controller can optionally extend Phalcon\Mvc\Controller. Bunu yaparak, denetleyicinin uygulama servislerine kolay erişimi olabilir.

Parameters without a default value are handled as required. Setting optional values for parameters is done as usual in PHP:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function showAction($year = 2015, $postTitle = 'bazı varsayılan başlık')
  {

  }
}

Parameters are assigned in the same order as they were passed in the route. You can get an arbitrary parameter from its name in the following way:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function showAction()
  {
    $year   = $this->dispatcher->getParam('year');
    $postTitle = $this->dispatcher->getParam('postTitle');
  }
}

Dispatch Loop

Görev döngüsü yürütülecek eylem kalmayana dek Görevlendirici içerisinde yürütülecektir. Önceki örnekte yalnızca bir eylem gerçekleştirildi. Şimdi forward() yönteminin, yürütmeyi farklı bir denetleyiciye/eyleme yönlendirerek gönderim döngüsünde daha karmaşık bir işlem akışı sağlayabileceğini göreceğiz.

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function showAction($year, $postTitle)
  {
    $this->flash->error(
      "Bu alana erişmek için izniniz yok"
    );

    // Akışı başka bir eyleme ilet
    $this->dispatcher->forward(
      [
        'controller' => 'users',
        'action'   => 'signin',
      ]
    );
  }
}

If users don’t have permission to access a certain action then they will be forwarded to the signin action in the UsersController.

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class UsersController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function signinAction()
  {

  }
}

There is no limit on the forwards you can have in your application, so long as they do not result in circular references, at which point your application will halt. If there are no other actions to be dispatched by the dispatch loop, the dispatcher will automatically invoke the view layer of the MVC that is managed by Phalcon\Mvc\View.

Initializing Controllers

Phalcon\Mvc\Controller offers the initialize() method, which is executed first, before any action is executed on a controller. __construct() yönteminin kullanılması önerilmez.

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public $settings;

  public function initialize()
  {
    $this->settings = [
      'mySetting' => 'value',
    ];
  }

  public function saveAction()
  {
    if ($this->settings['mySetting'] === 'value') {
      // ...
    }
  }
}
The initialize() method is only called if the beforeExecuteRoute event is executed with success. This avoid that application logic in the initializer cannot be executed without authorization.

Denetleyici nesnesinin oluşturulmasından hemen sonra bazı başlatma mantığını yürütmek isterseniz onConstruct() yöntemini uygulayabilirsiniz:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function onConstruct()
  {
    // ...
  }
}
Be aware that onConstruct() method is executed even if the action to be executed doesn't exist in the controller or the user does not have access to it (according to custom control access provided by the developer).

Injecting Services

If a controller extends Phalcon\Mvc\Controller then it has easy access to the service container in application. For example, if we have registered a service like this:

<?php

use Phalcon\Di;

$di = new Di();

$di->set(
  'storage',
  function () {
    return new Storage(
      '/some/directory'
    );
  },
  true
);

Ardından, bu hizmete çeşitli şekillerde erişebiliriz:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class FilesController extends Controller
{
  public function saveAction()
  {
    // Hizmete sadece aynı isme sahip olan mülkiyete erişerek enjekte etme
    $this->storage->save('/some/file');

    // Hizmete DI'den erişim
    $this->di->get('storage')->save('/some/file');

    // Sihirli alıcıyı kullanarak servise erişmenin bir başka yolu
    $this->di->getStorage()->save('/some/file');

    // Sihirli alıcıyı kullanarak servise erişmenin bir başka yolu
    $this->getDi()->getStorage()->save('/some/file');

    // Dizim-sözdizimini kullanma
    $this->di['storage']->save('/some/file');
  }
}

If you’re using Phalcon as a full-stack framework, you can read the services provided by default in the framework.

Request and Response

İskeletin önceden kayıtlı bir dizi hizmet sunduğunu varsayarsak. HTTP ortamıyla nasıl etkileşim kuracağımızı açıklıyoruz. The request service contains an instance of Phalcon\Http\Request and the response contains a Phalcon\Http\Response representing what is going to be sent back to the client.

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function saveAction()
  {
    // POST ile istekte bulunup bulunmadığını kontrol edin
    if ($this->request->isPost()) {
      // POST verisine erişim
      $customerName = $this->request->getPost('name');
      $customerBorn = $this->request->getPost('born');
    }
  }
}

Yanıt nesnesi genellikle doğrudan kullanılmaz, ancak işlemin başlamasından önce oluşturulur, bazen - bir afterDispatch olayında olduğu gibi - yanıtın doğrudan erişilmesi yararlı olabilir:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function notFoundAction()
  {
    // HTTP 404 yanıt üstbilgisi gönderme
    $this->response->setStatusCode(404, 'Bulunamadı');
  }
}

Learn more about the HTTP environment in their dedicated articles request and response.

Session Data

Sessions help us maintain persistent data between requests. You can access a Phalcon\Session\Bag from any controller to encapsulate data that needs to be persistent:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class UserController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {
    $this->persistent->name = 'Mustafa';
  }

  public function welcomeAction()
  {
    echo 'Welcome, ', $this->persistent->name;
  }
}

Using Services as Controllers

Services may act as controllers, controllers classes are always requested from the services container. Accordingly, any other class registered with its name can easily replace a controller:

<?php

// Bir denetleyiciyi bir hizmet olarak kaydettirme
$di->set(
  'IndexController',
  function () {
    $component = new Component();

    return $component;
  }
);

// Ad alanlı bir denetleyiciyi bir hizmet olarak kaydettirme
$di->set(
  'Backend\Controllers\IndexController',
  function () {
    $component = new Component();

    return $component;
  }
);

Events in Controllers

Controllers automatically act as listeners for dispatcher events, implementing methods with those event names allow you to implement hook points before/after the actions are executed:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class PostsController extends Controller
{
  public function beforeExecuteRoute($dispatcher)
  {
    // Bu, bulunan her eylemden önce yürütülür
    if ($dispatcher->getActionName() === 'save') {
      $this->flash->error(
        "Yazıları kaydetmek için izniniz yok"
      );

      $this->dispatcher->forward(
        [
          'controller' => 'home',
          'action'   => 'index',
        ]
      );

      return false;
    }
  }

  public function afterExecuteRoute($dispatcher)
  {
    // Bulunan her eylemden sonra yürütülür
  }
}