Ενότητες

Καλώς ορίσατε

Καλώς ήρθατε στην τεκμηρίωση για το Phalcon framework.

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στους προγραμματιστές ένα προηγμένο εργαλείο με πλούσια χαρακτηριστικά, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη ισχυρών εφαρμογών με χαμηλή κατανάλωση πόρων και υψηλή επίδοση.

Τι είναι το Phalcon

Το Phalcon είναι ένα πλαίσιο PHP πλήρης στοίβας και ανοικτού κώδικα, γραμμένο ως επέκταση C. Το Phalcon είναι βελτιστοποιημένο για υψηλή απόδοση. Its unique architecture allows the framework to always be memory resident, offering its functionality whenever it’s needed, without expensive file stats and file reads that traditional PHP frameworks employ.

Χρήση

Οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τη γλώσσα C για τη χρησιμοποιήσουνε το Phalcon. Its interface is exposed as PHP classes under the Phalcon namespace, ready to be used.

Το Phalcon είναι χαλαρά συνδεδεμένο, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν μόνο τα αντικείμενα που χρειάζονται ως κόλλα στοιχείων που βασίζονται στις ανάγκες των εφαρμογών τους.

NOTE: The translation of the documentation is driven by enthusiasts and contributors. Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή σας στη μεταφραστική προσπάθεια με νέες μεταφράσεις ή/και διορθώσεις. Οι μεταφράσεις αντιμετωπίζονται στο GitHub για την αγγλική γλώσσα και στο Crowdin για άλλες γλώσσες

You can check our GitHub project for the code and browse through these documents for usage and functionality.

Since this is a community driven project, you can share your thoughts and requests for functionality you need by issuing a New Feature Request and if you wish vote in GitHub for existing NFRs.

Feel free to connect with us using our social media accounts: