Ενότητες

Καλώς ορίσατε

Καλώς ήρθατε στην τεκμηρίωση για το Phalcon framework.

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε στους προγραμματιστές ένα προηγμένο εργαλείο με πλούσια χαρακτηριστικά, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη ισχυρών εφαρμογών με χαμηλή κατανάλωση πόρων και υψηλή επίδοση.

Τι είναι το Phalcon

Το Phalcon είναι ένα πλαίσιο PHP πλήρης στοίβας και ανοικτού κώδικα, γραμμένο ως επέκταση C. Το Phalcon είναι βελτιστοποιημένο για υψηλή απόδοση. Η μοναδική αρχιτεκτονική του, του επιτρέπει να είναι πάντα φορτωμένο στη μνήμη, προσφέροντας τη λειτουργικότητά του, οπότε είναι αναγκαίο, δίχως στατιστικές και αναγνώσεις φακέλων που όπως σε παραδοσιακά πλαίσια PHP.

Χρήση

Οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να γνωρίζουν τη γλώσσα C για τη χρησιμοποιήσουνε το Phalcon. Its interface is exposed as PHP classes under the Phalcon namespace, ready to be used.

Το Phalcon είναι χαλαρά συνδεδεμένο, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν μόνο τα αντικείμενα που χρειάζονται ως κόλλα στοιχείων που βασίζονται στις ανάγκες των εφαρμογών τους.

Η μετάφραση της τεκμηρίωσης καθοδηγείται από τους λάτρεις και τους συνεισφέροντες. Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή σας στη μεταφραστική προσπάθεια με νέες μεταφράσεις ή/και διορθώσεις. Οι μεταφράσεις αντιμετωπίζονται στο GitHub για την αγγλική γλώσσα και στο Crowdin για άλλες γλώσσες