Розділи

Встановлення


Вимоги

PHP 7.2

Phalcon v4 підтримує тільки PHP 7.2 або вище. PHP 7.1 has been released 2 years ago and its active support has lapsed, so we decided to follow actively supported PHP versions.

PSR

Phalcon потребує PSR-розширення. Його можна завантажити і скомпілювати з цього GitHub репозиторію. Інструкції з встановлення викладені у файлі README цього репозиторію. Після компіляції цього розширення у вашій системі його слід додати до php.ini. Ви маєте додати цей рядок:

extension=psr.so

перед

extension=phalcon.so

NOTE: You will need the PSR 1.0 extension installed.

Деякі дистрибутиви додають числовий префікс до ini файлів для управління черговістю завантаження розширень. Якщо це має місце у вашій системі, вкажіть вище число для Phalcon (наприклад, 50-phalcon.ini).

Використання Pecl передбачає автоматичне встановлення цього розширення.

PDO

Оскільки Phalcon слабко зв’язаний, використання його функціоналу не потребує додаткових розширень. Однак деякі компоненти потребують додаткових розширень для своєї роботи. Якщо є необхідність у використанні доступу до баз даних у вашому проєкті, то необхідно встановити php_pdo розширення. Якщо ваша реляційна база даних - MySQL/MariaDB або Aurora, вам знадобиться також розширення php_mysqlnd. Подібним чином, для використання PostgreSql з Phalcon вам знадобиться розширення php_pgsql.

Апаратне забезпечення

Phalcon спроектований таким чином, щоб для забезпечення максимальної продуктивності споживати мінімально можливу кількість ресурсів. Хоча ми тестували Phalcon в низькоресурсних середовищах (таких як 0.25GB RAM, 0.5 CPU), вибір обладнання залежатиме від потреб вашого проєкту.

Ми розміщуємо наш веб-сайт і блог впродовж останніх кількох років на віртуальній машині Amazon з 512 Мб оперативної пам’яті і 1 віртуальним процесором.

Програмне забезпечення

NOTE: You should always try and use the latest version of Phalcon and PHP as both address bugs, security enhancements as well as performance.

Окрім PHP 7.2 або новішої, в залежності від потреб вашого застосунку та компонентів, які вам потрібні, може виникнути потреба в установленні таких розширень:

NOTE: Installing these packages will vary based on your operating system as well as the package manager you use (if any). Please consult the relevant documentation on how to install these extensions.

Для пакету libpcre3-dev ви можете використовувати наступні команди:

Pecl

Метод установки Pecl доступний для Windows, Linux та MacOS. У Windows будуть використані попередньо компільовані файли dll. У Linux та MacOS Phalcon буде компілюватися локально, тому ефективніше буде використовувати методи встановлення на цих платформах. Для встановлення за допомогою Pecl переконайтеся, що у вас встановлено pecl/pear.

pecl channel-update pecl.php.net
pecl install phalcon

Debian

sudo apt-get install libpcre3-dev

а потім спробуйте встановити Phalcon знову

CentOS

sudo yum install pcre-devel

Mac/Osx використовує Brew

brew install pcre

Без brew, вам необхідно перейти до сайту PCRE та завантажити останню версію pcre:

tar -xzvf pcre-8.42.tar.gz
cd pcre-8.42
./configure --prefix=/usr/local/pcre-8.42
make
make install
ln -s /usr/local/pcre-8.42 /usr/sbin/pcre
ln -s /usr/local/pcre-8.42/include/pcre.h /usr/include/pcre.h

Для Maverick

brew install pcre

якщо це видає помилку, ви можете використовувати

sudo ln -s /opt/local/include/pcre.h /usr/include/
sudo pecl install apc 

Установка платформи

Оскільки Phalcon компілюється як PHP-розширення, його встановлення дещо відрізняється від будь-яких інших традиційний PHP-фреймворків. Phalcon повинен бути встановлений та завантажений як модуль на вашому веб-сервері.

Linux

Щоб встановити Phalcon на Linux, Вам необхідно додати наш репозиторій у свій дистрибутив і тоді встановити його.

Дистрибутиви, що базуються на DEB (Debian, Ubuntu тощо)

Встановлення з репозиторію

Додайте репозиторій у свій дистрибутив:

Стабільні випуски

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh | sudo bash

Нічні випуски

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/nightly/script.deb.sh | sudo bash

Основні релізи (альфа, бета, тощо)

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/mainline/script.deb.sh | sudo bash

ПРИМІТКА: Це потрібно зробити лише один раз, поки не відбудеться зміни вашого дистрибутива або переходу зі стабільної на нічну збірку.

Встановлення Phalcon

Для встановлення Phalcon необхідно виконати наступні команди в терміналі:

sudo apt-get update
sudo apt-get install php7.2-phalcon
Додаткові PPA

Ondřej Surý

Якщо ви не бажаєте використовувати наш репозиторій на packagecloud.io, то завжди можете скористатись запропонованим Ondřej Surý.

Встановлення репозиторію:

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

та Phalcon:

sudo apt-get install php-phalcon4

Дистрибутиви, що базуються на RPM (CentOS, Fedora тощо)

Встановлення з репозиторію

Додайте репозиторій у свій дистрибутив:

Стабільні випуски

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.rpm.sh | sudo bash

Нічні випуски

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/nightly/script.rpm.sh | sudo bash

Основні релізи (альфа, бета, тощо)

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/mainline/script.rpm.sh | sudo bash

ПРИМІТКА: Це потрібно зробити лише один раз, поки не відбудеться зміни вашого дистрибутива або переходу зі стабільної на нічну збірку.

Встановлення Phalcon

Для встановлення Phalcon необхідно виконати наступні команди в терміналі:

sudo yum update
sudo yum install php72u-phalcon
Додаткові RPM

Remi

Remi Collet підтримує відмінний репозиторій для встановлення на базі RPM. Ви можете знайти інструкції як додати його до вашого дистрибутиву тут.

Після цього встановлення Phalcon можна здійснити легко, як показано нижче:

yum install php72-php-phalcon4

Додаткові версії доступні для обох архітектур (x86/x64), а також для різних версій PHP

FreeBSD

Binary package (pkg) and compile myself from source (ports) are available for FreeBSD. Для установки вам доведеться виконати наступні команди:

pkg
pkg install php74-phalcon4
ports
cd /usr/ports/www/phalcon4

make install clean
Gentoo

Сегмент перекриття (overlay) для встановлення Phalcon можна знайти тут

Raspberry Pi

sudo -s
git clone https://github.com/phalcon/cphalcon
cd cphalcon/
git checkout tags/v4.0.0 ./
zephir fullclean
zephir build

Також необхідно збільшити розмір свопу зі значення за замовчуванням 100 МБ до щонайменше 2000 МБ. Тому що компілятору бракуватиме оперативної пам’яті.

sudo -s
nano /etc/dphys-swapfile

Замінивши CONF_SWAPSIZE=100 на CONF_SWAPSIZE=2000

Після збереження налаштувань, перезапустіть демон:

/etc/init.d/dphys-swapfile stop
/etc/init.d/dphys-swapfile start

macOS

Brew включає бінарні пакети, тому вам не потрібно компілювати Phalcon самостійно. Якщо ви хочете скомпілювати розширення самостійно, вам потрібно забезпечити наступні залежності:

Вимоги до компіляції

  • Інструменти розробки PHP 7.x
  • XCode

Brew

Бінарне встановлення (бажано):

brew tap phalcon/extension https://github.com/phalcon/homebrew-tap
brew install phalcon

Компіляція Рhalcon:

brew tap phalcon/extension https://github.com/phalcon/homebrew-tap
brew install phalcon --build-from-source 

MacPorts

sudo port install php72-phalcon
sudo port install php73-phalcon

Відредагуйте ваш файл php.ini, а потім додайте у кінці:

extension=php_phalcon.so

Перезапустіть свій веб-сервер.

PHPBrew (macOS/Linux)

PHPBrew є чудовим способом управління кількома версіями PHP та PHP-розширеннями у ваших системах. Інструкції щодо встановлення PHPBrew можна знайти тут

Якщо ви використовуєте PHPBrew, ви можете встановити Phalcon наступним чином:

sudo phpbrew ext install phalcon

При потребі ви можете встановити залежність PSR через PHPBrew:

sudo phpbrew ext install psr

Windows

Щоб використовувати Phalcon на Windows, Вам потрібно встановити phalcon.dll. Ми скомпілювали декілька DLL в залежності від цільової платформи. DLL можна знайти в нашій сторінці завантаження.

Визначте установлену версію PHP та архітектуру. Якщо ви завантажите хибний DLL, Phalcon не запрацює. phpinfo() містить цю інформацію. На прикладі нижче нам буде потрібна NTS версія DLL:

phpinfo

Доступні DLL є:

Архітектура Версія Тип
x64 7.x Thread safe
x64 7.x Non Thread safe (NTS)
x86 7.x Thread safe
x86 7.x Non Thread safe (NTS)

Відредагуйте ваш файл php.ini, а потім додайте у кінці:

extension=php_phalcon.dll

Перезапустіть свій веб-сервер.

Компіляція з джерельних кодів

Компіляція з джерельних кодів є подібною у більшості оточень (Linux/macOS).

Вимоги

  • 7.2.x/7.3.x версії інструментів розробки PHP
  • GCC компілятор (Linux/Solaris/FreeBSD) або Xcode (macOS)
  • re2c >= 0.13
  • libpcre-dev

Компіляція

Завантажте останню версію zephir.phar звідси. Додайте її в теку, до якої буде мати доступ ваша система.

Скопіюйте репозиторій

git clone https://github.com/phalcon/cphalcon

Скомпілюйте Phalcon

cd cphalcon/
git checkout tags/v4.0.0 ./
zephir fullclean
zephir build

Перевірте модуль

php -m | grep phalcon

Тепер необхідно додати extension=phalcon.so у ваш PHP ini і перезапустити web-сервер, щоб таким чином завантажити розширення.

; Suse: додайте файл з назвою Phalcon.ini у теку /etc/php7/conf.d/ та скопіюйте до нього такий вміст:
extension=phalcon.so

; CentOS/RedHat/Fedora: додайте файл з назвою Phalcon.ini у теку /etc/php.d/ та скопіюйте до нього такий вміст:
extension=phalcon.so

; Ubuntu/Debian з Apache2: додайте файл з назвою 30 phalcon.ini в теку /etc/php7/apache2/conf.d/ та скопіюйте до нього такий вміст:
extension=phalcon.so

; Ubuntu/Debian з Php7-fpm: додайте файл з назвою 30-phalcon.ini в теку /etc/php7/fpm/conf.d/ та скопіюйте до нього такий вміст:
extension=phalcon.so

; Ubuntu/Debian з Php7-cli: додайте файл з назвою 30-phalcon.ini в теку /etc/php7/cli/conf.d/ та скопіюйте до нього такий вміст:
extension=phalcon.so

Наведені вище інструкції наведених вище скомпілюють та встановлять модуль у вашу систему. Ви також можете скомпілювати розширення самостійно, а потім додати його вручну до вашого ini файлу:

cd cphalcon/
git checkout tags/v4.0.0 ./
zephir fullclean
zephir compile
cd ext
phpize
./configure
make && make install

Якщо ви використовуєте вказаний вище метод, необхідно додати розширення : extension=phalcon.so до вашого php.ini як для консолі, так і для веб-сервера.

Адаптована збірка

За замовчуванням ми збираємо максимально сумісні з усіма процесорами збірки (gcc -mtune=native -O2 -fomit-pointer). Якщо ви хочете, щоб компілятор створив оптимізований машинний код, який відповідає процесору який зараз працює, ви можете встановити свої власні прапорці компіляції, експортувавши CFLAGS до збирання. Наприклад

export CFLAGS="-march=native -O2 -fomit-frame-pointer"
zephir build

Це згенерує найкращий можливий код для цього чіпсета, однак, швидше за все, зламає скомпільований об’єкт під старіші чіпсети.

Спільний хостинг

Запуск вашого продукту на спільному хостингу може бути обмежений можливостями установки Phalcon, особливо якщо у вас немає root-прав. На щастя, деякі панелі управління веб-хостингу мають вбудовану підтримку Phalcon.

cPanel, Brainy & WHM

cPanel & WHM підтримують Phalcon використовуючи Easy Apache 4 (EA4), а Brainy на базі гнучкої конфігурації веб-сервера. Ви можете встановити Phalcon, увімкнувши модуль в Easy Apache 4 (EA4), або через налаштування РНР-модулів у Brainy.

Plesk

Панель управління Plesk не має підтримки Phalcon з коробки, але ви можете знайти інструкції для його установки на сайті Plesk