Розділи

Навчальний посібник - Vökuró


Vökuró

Vökuró - це приклад програми, що відтворює типовий веб-продукт, написаний на Phalcon. Цей додаток орієнтується на: - Авторизацію користувача (безпека) - Реєстрацію користувача (безпека) - Права доступу користувачів - Керування користувачами

ПРИМІТКА: Ви можете використовувати Vökuró як базу для розробки вашого продукту та його приведення до ваших потреб. Це аж ніяк не ідеальний продукт, який точно не відповідає усім потребам.

ПРИМІТКА: Цей посібник орієнтований на тих, хто уже знайомий зі схемою дизайну Model-View-Controller (MVC). (дивіться посилання у кінці цього посібника)

ПРИМІТКА: Зауважте, що вказаний нижче код був відформатований для збільшення читабельності

Встановлення

Завантаження

Для того, щоб встановити додаток, ви можете клонувати або завантажити його з GitHub. Ви можете відвідати сторінку GitHub, завантажити додаток і потім розпакувати його в каталог на вашому комп’ютері. Крім того, ви можете використовувати git clone:

git clone https://github.com/phalcon/vokuro

Розширення

Для запуску Vökuró необхідно виконати певні умови. Ви повинні мати встановлений на вашій машині PHP >= 7.2 з такими розширеннями: - ctype - curl - dom - json - iconv - mbstring - memcached - opcache - openssl - pdo - pdo_mysql - psr - session - simplexml - xml - xmlwriter

Phalcon повинен бути встановлений. Перейдіть на сторінку встановлення, якщо вам потрібна допомога з встановленням Phalcon. Зверніть увагу, що Phalcon v4 потребує встановленого PSR розширення та його завантаження перед Phalcon. Щоб встановити PSR, ви можете скористатись сторінкою php-psr на GitHub.

Нарешті, вам також потрібно буде переконатися, що ви оновили пакети композера (див. розділ нижче).

Старт

Якщо всі вищезазначені вимоги задоволені, ви можете запустити додаток за допомогою локального PHP веб-сервера, виконавши таку команду в терміналі:

php -S localhost:8080 -t public/ .htrouter.php

Ця команда запустить сайт для localhost з портом 8080. Ви можете змінити ці налаштування відповідно до ваших потреб. Крім того, ви можете налаштувати свій сайт в Apache або nginX за допомогою віртуального хоста. Будь ласка, зверніться до відповідної документації, щоб налаштувати віртуальний хост для цих веб-серверів.

Docker

У папці resources ви знайдете Dockerfile, який дозволяє швидко налаштувати середовище і запустити програму. Щоб використовувати Dockerfile нам потрібно визначити назву нашого докеризованого додатка. Для цілей цього посібника ми використаємо phalcon-tutorial-vokuro.

З кореню додатка ми повинні компілювати проект (вам потрібно це робити лише раз):

$ docker build -t phalcon-tutorial-vokuro -f docker/Dockerfile .

а потім запустіть його

$ docker run -it --rm phalcon-tutorial-vokuro bash

Це дозволить нам отримати доступ до докеризованого середовища. Щоб перевірити версію PHP:

root@c7b43060b115:/code $ php -v

PHP 7.3.9 (cli) (built: Sep 12 2019 10:08:33) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.9, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.3.9, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

та Phalcon:

root@c7b43060b115:/code $ php -r 'echo Phalcon\Version::get();'

4.0.0

Тепер ви маєте докеризоване середовище з усіма необхідними компонентами, щоб запустити Vökuró.

Nanobox

У теці resources ви також знайдете файл boxfile.yml, що дозволяє використовувати nanobox для швидкого налаштування середовища. Вам потрібно просто скопіювати файл в кореневий каталог і запустити nanobox run php-server. Після налаштування додатка ви зможете перейти за IP-адресою, що відображається на екрані та працювати з цим додатком.

Для отримання додаткової інформації про те, як налаштувати nanobox, ознайомтесь з нашими сторінками [Середовища Nanobox][environments-nanobox] та посібникаNanobox

ПРИМІТКА: У цьому посібнику ми припускаємо, що ваш додаток було скопійовано чи клоновано у теку з назвою vokuro.

Структура

Погляньте на структуру додатка:

vokuro/
  .ci
  configs
  db
    migrations
    seeds
  public
  resources
  src
    Controllers
    Forms
    Models
    Phalcon
    Plugins
    Providers
  tests
  themes
    vokuro
  var
    cache
      acl
      metaData
      session
      volt
    logs
  vendor
Каталог Опис
.ci Файли, необхідні для налаштування служб для CI
configs Файли конфігурації
db Містить файли міграції для бази даних
public Точка входу в додаток, місце зберігання файлів css, js та зображень
resources Файли Docker/nanobox для налаштування додатка
src Місце розташування всіх основних файлів (контролери, форми тощо)
src/Controllers Контролери
src/Forms Форми
src/Models Моделі бази даних
src/Plugins Плагіни
src/Providers Постачальники: налаштування сервісів у контейнері DI
tests Тести
themes Теми/подання для легкого налаштування
themes/vokuro Тема додатку за замовчуванням
var Різні допоміжні файли
var/cache Файли кешу
var/logs Журнали
vendor Бібліотеки сторонній постачальників/композера

Налаштування

.env

Vökuró використовує популярну бібліотеку Dotenv від Vance Lucas. Бібліотека використовує .env файл розташований в кореневій теці, який містить параметри конфігурації, такі як сервер бази даних, ім’я користувача, пароль тощо. Там є файл .env.example, який постачається з Vökuró, який можна скопіювати та перейменувати на .env а потім відредагувати його у відповідності до умов вашого середовища. Ви повинні зробити це спочатку, щоб ваш додаток міг працювати належним чином.

Доступні варіанти:

Опція Опис
APP_CRYPT_SALT Випадковий і довгий рядок, який використовується компонентом Phalcon\Crypt для створення паролів та будь-яких додаткових функцій безпеки
APP_BASE_URI Зазвичай /, якщо ваш веб-сервер спрямовує запити безпосередньо у каталог Vökuró. Якщо ви встановили Vökuró в підкаталозі, ви можете відкоригувати базовий URI
APP_PUBLIC_URL Публічний URL додатку. Використовується для електронних листів.
DB_ADAPTER Адаптер бази даних. Доступні адаптери: mysql, pgsql, sqlite. Будь ласка, переконайтеся, що в вашій системі встановлені відповідні розширення бази даних.
DB_HOST Хост бази даних
DB_PORT Порт бази даних
DB_USERNAME Ім’я користувача бази даних
DB_PASSWORD Пароль бази даних
DB_NAME Ім’я бази даних
MAIL_FROM_NAME Ім’я FROM при надсиланні електронної пошти
MAIL_FROM_EMAIL FROM email при надсиланні електронної пошти
MAIL_SMTP_SERVER Сервер SMTP
MAIL_SMTP_PORT SMTP порт
MAIL_SMTP_SECURITY Безпека SMTP (наприклад, tls)
MAIL_SMTP_USERNAME Ім’я користувача SMTP
MAIL_SMTP_PASSWORD Пароль до SMTP
CODECEPTION_URL Сервер Codection для випробувань. Якщо ви запускаєте тести локально, це має бути 127.0.0.1
CODECEPTION_PORT Порт Codeception

Після того, як файл конфігурації буде збережено, перехід у браузері за цією IP-адресою відобразить щось схоже на це:

База данних

Також потрібно ініціалізувати базу даних. Vökuró використовує популярну бібліотеку Phinx від Rob Morgan (тепер Фонд Cake Foundation). Бібліотека використовує власний файл конфігурації (phinx.php), але для Vökuró вам не потрібно змінювати будь-які параметри, оскільки phinx.php читає файл .env, щоб отримати налаштування конфігурації. Це дозволяє вам встановити параметри конфігурації в одному місці.

Тепер нам потрібно буде розпочати міграцію. Щоб перевірити статус нашої бази даних:

/app $ ./vendor/bin/phinx status

Ви побачите цей екран:

Щоб ініціалізувати базу даних, нам потрібно запустити міграції:

/app $ ./vendor/bin/phinx migrate

Екран відображатиме дію:

А команда status тепер покаже всі зелені:

Налаштування

acl.php

Заглянувши у папку config/, ви помітите чотири файли. Вам не потрібно змінювати ці файли, щоб запустити додаток, але якщо ви хочете їх змінити, то це саме те місце, де вони розташовані. Файл acl.php повертає масив routes, який контролює, які маршрути видимі тільки для зареєстрованих користувачів.

Поточне налаштування вимагає, щоб користувач увійшов у систему, якщо хоче отрисати доступ до таких маршрутів:

 • users/index
 • users/search
 • users/edit
 • users/create
 • users/delete
 • users/changePassword
 • profiles/index
 • profiles/search
 • profiles/edit
 • profiles/create
 • profiles/delete
 • permissions/index

Якщо ви використовуєте Vökuró як відправну точку для вашого власного продукту, то вам потрібно буде змінити цей файл, щоб додавати чи видалити маршрути, щоб переконатися, що ваші захищені маршрути доступні після авторизації.

ПРИМІТКА: Зберігання приватних маршрутів у масиві ефективне і просте в обслуговуванні для невеликої та середньої програми. Як тільки ваш додаток почне зростати, ви можете розглянути іншу техніку зберігання своїх приватних иаршрутів, наприклад: база даних з механізмом кешування.

config.php

Цей файл містить всі параметри конфігурації, які потрібно Vökuró. Зазвичай вам не потрібно змінювати цей файл, так як елементи масиву встановлено .env файлом і Dotenv. Однак, ви можете захотіти змінити місцезнаходження своїх журналів чи інші шляхи, вирішите змінити структуру каталогів.

Одним з елементів, які ви можете захотіти змінити у роботі з Vökuró на своїй локальній машині є useMail та встановити його на false. Це вкаже Vökuró, не намагатися підключатися до поштового сервера, щоб надіслати повідомлення при реєстрації користувача на сайті.

providers.php

Цей файл містить всіх постачальників, які потрібні Vökuró. Це список класів нашого додатку, що реєструє певні класи у контейнері DI. Якщо вам потрібно зареєструвати нові компоненти у контейнері DI, ви можете додати їх до масиву цього файлу.

routes.php

У цьому файлі містяться маршрути, які розуміє Vökuró. Роутер уже зареєстрував маршрути за замовчуванням, тому будь-які маршрутизатори, визначені в routes.php є специфічними і нетиповими. Ви можете додати в цей файл будь-які нестандартні маршрути при налаштуванні Vökuró. На всякий випадок нагадаємо маршрути за замовчуванням:

/:controller/:action/:parameters

Постачальники

Як було зазначено вище, Vökuró використовує класи під назвою Providers для реєстрації послуг у контейнері DI. Це один зі способів реєстрації послуг в контейнері DI, ніщо не заважає вам помістити всі ці реєстрації в один файл.

Для Vökuró ми вирішили використовувати окремі файли для кожного сервісу, та файл providers.php (див. вище) в якості реєстраційного масиву конфігурації для цих сервісів. Це дозволяє нам мати набагато менші фрагменти коду, організовані в окремих файлах для різних сервісів, а також масив який дозволяє нам реєструвати чи відключати службу без видалення файлів. Все, що нам потрібно - це змінити масив providers.php.

Класи постачальників розташовані в src/Providers. Кожен із класів постачальників реалізує інтерфейс Phalcon\Di\ServiceProviderInterface. Для отримання додаткової інформації дивіться нижче у розділі завантажувача.

Composer

Vökuró використовує композер для завантаження і встановлення PHP бібліотек. Бібліотеки, що використовуються:

Глянувши у composer.json, бачимо, що необхідні такі пакунки:

"require": {
  "php": ">=7.2",
  "ext-openssl": "*",
  "ext-phalcon": "~4.0.0-beta.2",
  "robmorgan/phinx": "^0.11.1",
  "swiftmailer/swiftmailer": "^5.4",
  "vlucas/phpdotenv": "^3.4"
}

Якщо це нова установка, ви можете запустити

composer install

or if you want to upgrade the existing installations of the above packages:

composer update

Для отримання додаткової інформації про композер, ви можете відвідати сторінку його документації.

Завантажувач

Точка входу

Вхідною точкою нашого додатку є public/index.php. У цьому файлі міститься необхідний код, який збирає і завантажує додаток. Він також служить єдиною точкою входу до нашого додатка, спрощує нам відловлювання помилок, захист файлів тощо.

Давайте поглянемо на код:

<?php

use Vokuro\Application as VokuroApplication;

error_reporting(E_ALL);
$rootPath = dirname(__DIR__);

try {
  require_once $rootPath . '/vendor/autoload.php';

  /**
   * Завантаження .env конфігурації
   */
  Dotenv\Dotenv::create($rootPath)->load();

  /**
   * Запуск Vökuró!
   */
  echo (new VokuroApplication($rootPath))->run();
} catch (Exception $e) {
  echo $e->getMessage(), '<br>';
  echo nl2br(htmlentities($e->getTraceAsString()));
}

Перш за все, ми пересвідчуємось, що маємо повноцінне звітування про помилки. Звісно, ви можете змінити це, якщо бажаєте, або переписати код, щоб звітування про помилки контролювалось через записи у вашому .env файлі.

Блок try/catch згортає усі операції. Це гарантує, що на екрані з’являться всі помилки.

ПРИМІТКА Вам потрібно буде переробити код для підвищення безпеки. Якщо зараз станеться помилка бази даних, код catch виведе на екран технічну інформацію щодо доступу до бази даних з інформацією про помилку. Цей код є посібником, та не готовий для повномасштабного виробничого додатку

Ми впевнені, що маємо доступ до всіх підтримуваних бібліотек, завантажуючи автозавантажувач композера. У composer.json ми також визначили запис autoload, що забезпечує автозавантаження будь-яких класів з простору імен Vokuro з теки src.

"autoload": {
  "psr-4": {
    "Vokuro\\": "app/"
  },
  "files": [
    "app/Helpers.php"
  ]
}

Потім ми завантажуємо змінні середовища, визначені у нашому файлі .env, викликаючи

Dotenv\Dotenv::create($rootPath)->load();

І нарешті ми запускаємо нашу програму.

Application

Вся логіка програми загорнута в клас Vokuro\Application. Давайте подивимося, як це робиться:

<?php
declare(strict_types=1);

namespace Vokuro;

use Exception;
use Phalcon\Application\AbstractApplication;
use Phalcon\Di\DiInterface;
use Phalcon\Di\FactoryDefault;
use Phalcon\Di\ServiceProviderInterface;
use Phalcon\Mvc\Application as MvcApplication;

/**
 * Vökuró Application
 */
class Application
{
  const APPLICATION_PROVIDER = 'bootstrap';

  /**
   * @var AbstractApplication
   */
  protected $app;

  /**
   * @var DiInterface
   */
  protected $di;

  /**
   * Кореневий шлях проекту
   *
   * @var string
   */
  protected $rootPath;

  /**
   * @param string $rootPath
   *
   * @throws Exception
   */
  public function __construct(string $rootPath)
  {
    $this->di    = new FactoryDefault();
    $this->app   = $this->createApplication();
    $this->rootPath = $rootPath;

    $this->di->setShared(self::APPLICATION_PROVIDER, $this);

    $this->initializeProviders();
  }

  /**
   * Запуск Vökuró Application
   *
   * @return string
   * @throws Exception
   */
  public function run(): string
  {
    return (string) $this
      ->app
      ->handle($_SERVER['REQUEST_URI'])
      ->getContent()
    ;
  }

  /**
   * Отримуємо кореневий шлях проекту
   *
   * @return string
   */
  public function getRootPath(): string
  {
    return $this->rootPath;
  }

  /**
   * @return AbstractApplication
   */
  protected function createApplication(): AbstractApplication
  {
    return new MvcApplication($this->di);
  }

  /**
   * @throws Exception
   */
  protected function initializeProviders(): void
  {
    $filename = $this->rootPath 
         . '/configs/providers.php';
    if (!file_exists($filename) || !is_readable($filename)) {
      throw new Exception(
        'Файл providers.php не існує або нечитабельний.'
      );
    }

    $providers = include_once $filename;
    foreach ($providers as $providerClass) {
      /** @var ServiceProviderInterface $provider */
      $provider = new $providerClass;
      $provider->register($this->di);
    }
  }
}

Конструктор класу спочатку створює новий контейнер DI та зберігає його в локальній власності. Ми використовуємо Phalcon\Di\FactoryDefault, який містить багато сервісів уже зареєстрованих для нас.

Потім ми створюємо новий Phalcon\Mvc\Application та зберігаємо його також у власність. Ми також зберігаємо кореневий шлях, тому що він потрібний кругом у додатку.

Потім ми реєструємо цей клас ( Vokuro\Application) у контейнері Di, використовуючи ім’я bootstrap. Це дає нам доступ до цього класу з будь-якої частини нашого застосунку через контейнер DI.

Останнє, що ми робимо - це реєструємо всіх постачальників. Хоча об’єкт Phalcon\Di\FactoryDefault має багато сервісів, які вже зареєстровані для нас, нам все ще треба реєструвати постачальників, які відповідають потребам нашої програми. Як зазначено вище, кожен клас постачальника реалізує інтерфейс Phalcon\Di\ServiceProviderInterface, тож ми можемо завантажити кожен клас, викликаючи метод register() з контейнера Di для реєстрації кожного сервісу. Для цього ми спочатку завантажимо масив конфігурації config/providers.php, а потім зв’яжемо записи і зареєструємо кожного провайдера.

Доступні постачальники:

Постачальник Опис
AclProvider Права доступу
AuthProvider Авторизація
ConfigProvider Значення конфігурації
CryptProvider Шифрування
DbProvider Доступ до бази даних
DispatcherProvider Диспетчер, який використовує контролер для переходу за URL-адресою
FlashProvider Флеш-повідомлення для забезпечення зворотного зв’язку з користувачем
LoggerProvider Реєстратор помилок та іншої інформації
MailProvider Підтримка пошти
ModelsMetadataProvider Метадані для моделей
RouterProvider Маршрути
SecurityProvider Безпека
SessionBagProvider Дані сесії
SessionProvider Дані сесії
UrlProvider Обробка URL
ViewProvider Подання та двигун, що його формує

run() тепер запустить REQUEST_URI, обробить його і поверне вміст назад. Внутрішньо програма вираховує маршрут на основі запиту, координує відповідний контролер і подання перед поверненням результату цієї операції назад користувачеві у якості відповіді.

База данних

Як зазначено вище, Vökuró можна встановити з MariaDB/MySQL/Aurora, PostgreSql або SQLite в якості сховища баз даних. Для цілей цього посібника ми використовуємо MariaDB. Таблиці, які використовує програма:

Таблиця Опис
email_confirmations Підтвердження електронною поштою для реєстрації
failed_logins Невдалі спроби входу
password_changes Коли було змінено пароль і ким
permissions Матриця дозволів
phinxlog Міграційна таблиця Phinx
profiles Профіль для кожного користувача
remember_tokens Функціональні токени Пам’ятати мене
reset_passwords Таблиця токенів скидання паролів
success_logins Успішні спроби входу
users Користувачі

Моделі

Слідуючи шаблону Model-View-Controller, Vökuró має одну модель для окремої таблиці бази даних (виключаючи phinxlog). Моделі дозволяють нам взаємодіяти з таблицями бази даних у легкий об’єктно-орієнтований спосіб. Моделі розташовані в каталозі /src/Models, і кожна модель визначає відповідні поля вихідної таблиці та будь-які зв’язки між моделлю та іншими об’єктами. Деякі моделі також втілюють правила перевірки для забезпечення належного збереження даних у базі даних.

<?php
declare(strict_types=1);

namespace Vokuro\Models;

use Phalcon\Mvc\Model;

/**
 * Успішні авторизації
 *
 * Ця модель реєструє успішні спроби авторизації зареєстрованих користувачів
 */
class SuccessLogins extends Model
{
  /**
   * @var integer
   */
  public $id;

  /**
   * @var integer
   */
  public $usersId;

  /**
   * @var string
   */
  public $ipAddress;

  /**
   * @var string
   */
  public $userAgent;

  public function initialize()
  {
    $this->belongsTo(
      'usersId', 
      Users::class, 
      'id', 
      [
        'alias' => 'user',
      ]
    );
  }
}

У моделі вище ми визначили всі поля таблиці як публічні властивості для спрощення доступу:

echo $successLogin->ipAddress;

ПРИМІТКА: Зверніть увагу, що імена властивостей точно відображають регістр (верхній/нижній) імен полів у відповідній таблиці.

У методі initialize() ми також визначили зв’язок між цією моделлю і Users. Ми призначили поля (local/remote), а також alias для цього зв’язку. Таким чином, ми можемо отримати доступ до користувача, що має відношення до запису цієї моделі наступним чином:

echo $successLogin->user->name;

ПРИМІТКА: Не соромтеся відкривати кожен файл моделі та визначати взаємозв’язок між моделями. Перевірте нашу документацію щодо різниці між різними типами відносин

Контролери

Знову слідуючи шаблону Model-View-Controller, Vökuró має один контролер для обробки конкретного батьківського маршруту. Це означає, що AboutController обробляє маршрут /about. Всі контролери знаходяться в каталозі /src/Cotnrollers.

Контролер за замовчуванням це IndexController. Всі класи контролерів мають суфікс Controller. Кожен контролер має методи з суфіксамитAction, а дія за замовчуванням - indexAction. Таким чином, якщо ви відвідаєте сайт, перейшовши з базовою URL, буде викликано IndexController, яким буде виконано дію indexAction.

Після цього, якщо ви не реєстрували певні специфічні маршрути, маршрути за замовчуванням (автоматично зареєстровані) намагатимуться прив’язувати:

/profiles/search

до

/src/Controllers/ProfilesController.php -> searchAction

Доступні контролери, дії та маршрути для Vökuró:

Контролер Дія Маршрут Опис
About index /about Показує сторінкуПро проект
Index index / Типова дія - головна сторінка
Permissions index /permissions Перегляд/зміна дозволів для рівня профілю
Privacy index /privacy Перегляд сторінки конфіденційності
Profiles index /profiles Переглянути сторінку за замовчуванням профілів
Profiles create /profiles/create Створити профіль
Profiles delete /profiles/delete Видалити профіль
Profiles edit /profiles/edit Редагувати профіль
Profiles search /profiles/search Пошук профілів
Session index /session Дія сесії за замовчуванням
Session forgotPassword /session/forgotPassword Забули пароль
Session login /session/login Вхід
Session logout /session/logout Вихід
Session signup /session/signup Зареєструватися
Terms index /terms Переглянути сторінку з правилами
UserControl confirmEmail /confirm Підтвердіть електронну пошту
UserControl resetPassword /reset-password Скидання пароля
Users index /users Екран за замовчуванням для користувачів
Users changePassword /users/changePassword Змінити пароль користувача
Users create /users/create Створити користувача
Users delete /users/delete Видалити користувача
Users edit /users/edit Редагувати користувача

Подання

Останній елемент шаблону Model-View-Controller це відображення або подання візуалізованого результату обробки запиту користувача. Vökuró використовує Volt як генератор подання для його відображень.

ПРИМІТКА: Взагалі то, хтось може сподіватись знайти теку views у каталозі /src. Однак, Vökuró використовує трохи інший підхід, зберігаючи всі файли подань у /themes/vokuro.

Каталог подань містить теки, що відповідають кожному контролеру. Всередині кожної з цих тек є файли .volt, що створені для відображення результатів кожної окремої дії. Наприклад, маршрут:

/profiles/create

веде до:

ProfilesController -> createAction

і у поданнях розташований:

/themes/vokuro/profiles/create.volt

Доступні подання:

Контролер Дія Подання Опис
About index /about/index.volt Показує сторінкуПро проект
Index index /index/index.volt Типова дія - головна сторінка
Permissions index /permissions/index.volt Перегляд/зміна дозволів для рівня профілю
Privacy index /privacy/index.volt Перегляд сторінки конфіденційності
Profiles index /profiles/index.volt Переглянути сторінку за замовчуванням профілів
Profiles create /profiles/create.volt Створити профіль
Profiles delete /profiles/delete.volt Видалити профіль
Profiles edit /profiles/edit.volt Редагувати профіль
Profiles search /profiles/search.volt Пошук профілів
Session index /session/index.volt Дія сесії за замовчуванням
Session forgotPassword /session/forgotPassword.volt Забули пароль
Session login /session/login.volt Вхід
Session logout /session/logout.volt Вихід
Session signup /session/signup.volt Зареєструватися
Terms index /terms/index.volt Переглянути сторінку з правилами
Users index /users/index.volt Екран за замовчуванням для користувачів
Users changePassword /users/changePassword.volt Змінити пароль користувача
Users create /users/create.volt Створити користувача
Users delete /users/delete.volt Видалити користувача
Users edit /users/edit.volt Редагувати користувача

Файл /index.volt містить основну схему сторінки, включаючи посилання на стилі, javascript і т. д. Каталог /layouts містить різні макети, які використовуються в програмі, для екземпляра публічного, якщо користувач не увійшов у систему, і приватного подання інформації користувачу, якщо він увійшов у систему. Окремі подання вкладаються у макети та будують кінцеву сторінку.

Компоненти

У Vökuró є кілька компонентів, функціонал яких ви використовуємо по всьому додатку. Всі ці компоненти знаходяться в каталозі /src/Plugins.

Acl

Vokuro\Plugins\Acl\Acl це компонент, який реалізує список контролю доступу для нашого додатку. ACL контролює, до яких ресурсів має доступ окремий користувач. Більше про ACL можна прочитати на нашій окремій сторінці.

У цьому компоненті ми визначаємо ресурси, які вважаються приватними. Вони зберігаються у внутрішньому масиві з контролером як ключом та дією як значенням, та визначають, які контролери/дії потребують аутентифікації. Він також вміщує розбірливі описи дій, які використовуються в усій програмі.

Компонент використовує наступні методи:

Метод Результат Опис
getActionDescription($action) стрічка Повертає опис дії відповідно до її спрощеного імені
getAcl() об'єкт ACL Повертає список ACL
getPermissions(Profiles $profile) масив Повертає дозволи, надані профілю
getResources() масив Повертає всі доступні ресурси та їх дії
isAllowed($profile, $controller, $action) логічне значення Перевіряє, чи дозволено поточному профілю отримати доступ до ресурсу
isPrivate($controllerName) логічне значення Перевіряє, чи є контролер приватним або ні
rebuild() об'єкт ACL Перебудовує список доступу у файл

Auth

Vokuro\Plugins\Auth\Auth - це компонент, який керує автентифікацією і здійснює управління ідентифікацією в Vökuró.

Компонент використовує наступні методи:

Метод Опис
check($credentials) Перевіряє облікові дані користувача
saveSuccessLogin($user) Створює налаштування середовища “пам’ятати мене” - пов’язані файли cookie і генерування токенів
registerUserThrottling($userId) Імплементує тротлінг імені користувача. Знижує ефективність атак грубого підбору пароля
createRememberEnvironment(Users $user) Створює налаштування середовища “пам’ятати мене” - пов’язані файли cookie і генерування токенів
hasRememberMe(): bool Перевірте, чи має сесія куки з міткою “пам’ятати мене”
loginWithRememberMe(): Response Logs in using the information in the cookies
checkUserFlags(Users $user) Перевіряє, чи користувач заблокований/неактивний/тимчасово заморожений
getIdentity(): array / null Повертає поточну ідентифікацію
getName(): string Повертає ім’я користувача
remove() Видалення інформації про особистість користувача з сесії
authUserById($id) Автентифікація користувача за його ідентифікатором
getUser(): Users Отримує об’єкт, пов’язаний з користувачем у активній особистості
findFirstByToken($token): int / null Повертає токен поточного користувача
deleteToken(int $userId) Видаляє токен поточного користувача з сесії

Пошта

Vokuro\Plugins\Mail\Mail - це обгортка для Swift Mailer. Вона повертає два методи send() і getTemplate(), які дозволяють вам отримати шаблон з подань і заповнити його даними. Отриманий HTML може використовуватись в методі send() разом з отримувачем та іншими параметрами для відправлення повідомлення електронною поштою.

ПРИМІТКА: Зверніть увагу, що цей компонент може бути використаний лише, якщо useMail активовано у вашому файлі .env. Також потрібно буде забезпечити коректність SMTP сервера та облікових даних.

Реєстрація

Контролер

Щоб отримати доступ до всіх областей Vökuró, вам потрібно мати обліковий запис. Vökuró дозволяє зареєструватися на сайті, натиснувши кнопку Створити обліковий запис.

Це переспрямує вас до URL-адреси /session/signup, яка у свою чергу викличе SessionController та signupAction. Подивимося, що відбувається в signupAction:

<?php
declare(strict_types=1);

namespace Vokuro\Controllers;

use Phalcon\Flash\Direct;
use Phalcon\Http\Request;
use Phalcon\Mvc\Dispatcher;
use Phalcon\Security;
use Phalcon\Mvc\View;
use Vokuro\Forms\SignUpForm;
use Vokuro\Models\Users;

/**
 * @property Dispatcher $dispatcher
 * @property Direct   $flash
 * @property Request  $request
 * @property Security  $security
 * @property View    $view
 */
class SessionController extends ControllerBase
{
  /**
   * Дозволяємо користувачу зареєструватися в системі
   */
  public function signupAction()
  {
    $form = new SignUpForm();

    // ....

    $this->view->setVar('form', $form);
  }
}

Робочий процес додатку:

 • Відвідуємо /session/signup
  • Створення форми, відправлення форми до подання, візуалізація форми
 • Надання даних (без відправки)
  • Форма ще раз відображається, але нічого більше не відбувається
 • Надання даних (відбувається відправка)
  • Помилки
   • Якщо валідатори форми виявили помилки, то при повторному відображенні форми виводиться інформація про них
  • Помилок немає
   • Дані знешкоджено (приведено у відповідність до шаблону)
   • Нову модель створено
   • Дані збережено в базі даних
    • Помилка
     • Показ повідомлення на екрані і оновлення форми
    • Успіх
     • Запис збережено
     • Показ підтвердження на екрані
     • Надсилання пошти (якщо доступно)

Форма

Для того, щоб виконати перевірку наданих користувачем даних, ми використовуємо класи Phalcon\Forms та Phalcon\Validation*. Ці класи дозволяють нам створювати HTML елементи та додавати до них валідатори. Потім форма передається до подання, де HTML елементи виводяться на екран.

Коли користувач відправляє інформацію, ми відправляємо надіслані дані назад до форми, де відповідні валідатори перевіряють коректність введення та повертають будь-які потенційні повідомлення про помилки.

ПРИМІТКА: Всі форми для Vökuró розташовані в /src/Forms

Спочатку ми створили об’єкт SignUpForm. У цьому об’єкті ми визначаємо всі HTML-елементи, які нам потрібні із їх відповідними валідаторами:

<?php
declare(strict_types=1);

namespace Vokuro\Forms;

use Phalcon\Forms\Element\Check;
use Phalcon\Forms\Element\Hidden;
use Phalcon\Forms\Element\Password;
use Phalcon\Forms\Element\Submit;
use Phalcon\Forms\Element\Text;
use Phalcon\Forms\Form;
use Phalcon\Validation\Validator\Confirmation;
use Phalcon\Validation\Validator\Email;
use Phalcon\Validation\Validator\Identical;
use Phalcon\Validation\Validator\PresenceOf;
use Phalcon\Validation\Validator\StringLength;

class SignUpForm extends Form
{
  /**
   * @param string|null $entity
   * @param array    $options
   */
  public function initialize(
    string $entity = null, 
    array $options = []
  ) {
    $name = new Text('name');
    $name->setLabel('Ім/'я');
    $name->addValidators(
      [
        new PresenceOf(
          [
            'message' => 'Ім/'я обов/'язкове',
          ]
        ),
      ]
    );

    $this->add($name);

    // Email
    $email = new Text('email');
    $email->setLabel('E-Mail');
    $email->addValidators(
      [
        new PresenceOf(
          [
            'message' => 'Потрібно вказати Е-mail',
          ]
        ),
        new Email(
          [
            'message' => 'Е-mail неправильний',
          ]
        ),
      ]
    );

    $this->add($email);

    // Пароль
    $password = new Password('password');
    $password->setLabel('Пароль');
    $password->addValidators(
      [
        new PresenceOf(
          [
            'message' => 'Потрібно вказати пароль',
          ]
        ),
        new StringLength(
          [
            'min'      => 8,
            'messageMinimum' => 'Пароль занадто короткий. ' .
                      'Мінімум 8 символів',
          ]
        ),
        new Confirmation(
          [
            'message' => "Пароль не збігається " .
                   "з підтвердженням",
            'with'  => 'confirmPassword',
          ]
        ),
      ]
    );

    $this->add($password);

    // Підтвердження паролю
    $confirmPassword = new Password('confirmPassword');
    $confirmPassword->setLabel('Підтвердіть пароль');
    $confirmPassword->addValidators(
      [
        new PresenceOf(
          [
            'message' => 'Підтвердження паролю ' .
                   'необхідне',
          ]
        ),
      ]
    );

    $this->add($confirmPassword);

    // Запам'ятати
    $terms = new Check(
      'terms', 
      [
        'value' => 'yes',
      ]
    );

    $terms->setLabel('Прийняти умови користування');
    $terms->addValidator(
      new Identical(
        [
          'value'  => 'так',
          'message' => 'Умови користування необхідно ' .
                 'прийняти',
        ]
      )
    );

    $this->add($terms);

    // CSRF
    $csrf = new Hidden('csrf');
    $csrf->addValidator(
      new Identical(
        [
          'value'  => $this->security->getRequestToken(),
          'message' => 'CSRF перевірку не пройдено',
        ]
      )
    );
    $csrf->clear();

    $this->add($csrf);

    // Реєстрація
    $this->add(
      new Submit(
        'Зареєструватися', 
        [
          'class' => 'btn btn-success',
        ]
      )
    );
  }

  /**
   * Виведення повідомлень для специфічних елементів
   *
   * @param string $name
   *
   * @return string
   */
  public function messages(string $name)
  {
    if ($this->hasMessagesFor($name)) {
      foreach ($this->getMessagesFor($name) as $message) {
        return $message;
      }
    }

    return '';
  }
}

У методі initialize ми встановлюємо всі необхідні HTML-елементи. Це такі елементи:

Елемент Тип Опис
name Text Ім’я користувача
email Text Електронна адреса для облікового запису
password Password Пароль до облікового запису
confirmPassword Password Підтвердження пароля
terms Check Поставити галочку щодо прийняття умов користування
csrf Hidden Елемент захисту CSRF
Реєстрація Submit Кнопка надсилання

Додавання елементів здійснюється поступово:

<?php
declare(strict_types=1);

// Email
$email = new Text('email');
$email->setLabel('E-Mail');
$email->addValidators(
  [
    new PresenceOf(
      [
        'message' => 'Потрібно вказати е-mail',
      ]
    ),
    new Email(
      [
        'message' => 'Е-mail неправильний',
      ]
    ),
  ]
);

$this->add($email);

Спочатку ми створюємо об’єкт Text та задаємо в якості його назви email. Ми також встановили мітку елемента на E-Mail. Після цього ми прикріплюємо різні валідатори до елемента. Вони будуть викликані після того, як користувач відправить дані, які будуть передані у формі.

Як ми бачили вище, ми прикріпляємо валідатор PresenceOf на елемент email із повідомленням Потрібно вказати e-mail. Валідатор перевіряє, чи користувач надав дані, коли натиснув на кнопку відправки повідомлення, та відображає повідомлення в разі помилки. Валідатор перевіряє переданий масив (як правило, $_POST), а для цього конкретного елементу він перевірить $_POST['email'].

Ми також прикріпляємо валідатор Email, відповідальний за перевірку дійсної адреси електронної пошти. Як ви бачите, валідатори розміщуються у масиві, тож ви легко можете прикріпити до будь якого елемента стільки валідаторів, скільки вам потрібно.

Останнє, що ми зробимо, це додамо елемент у форму.

Ви помітите, що елемент terms не містить жодного валідатора, підключеного до нього, тому наша форма не буде перевіряти вміст цього елемента.

Особлива увага до елементів password та confirmPassword. Ви побачите, що обидва елементи мають тип Password. Ідея полягає в тому, що ви повинні ввести пароль двічі, і такі паролі повинні збігатися для того, щоб уникнути помилок.

Поле password має два валідатори для вмісту: PresenceOf, що є обов’язковим, і StringLength: для того, щоб пароль був більше, ніж 8 символів. Ми також прикріплюємо третій валідатор, що називається Confirmation. Цей спеціальний валідатор зв’язує елемент password з елементом confirmPassword. Коли він доданий для перевірки, то перевірить вміст обох елементів, і якщо вони не ідентичні - буде відображено повідомлення про помилку, наприклад про те, що перевірка буде невдала.

Подання

Тепер, коли у нас є все, що ми передаємо через форму, ми відправлчємо форму поданню для відображення:

$this->view->setVar('form', $form);

Наше подання тепер має візуалізувати такі елементи:


{# ... #}
{% 
  set isEmailValidClass = form.messages('email') ? 
    'form-control is-invalid' : 
    'form-control' 
%}
{# ... #}

<h1 class="mt-3"> Зареєструватися</h1>

<form method="post">
  {# ... #}

  <div class="form-group row">
    {{ 
      form.label(
        'email', 
        [
          'class': 'col-sm-2 col-form-label'
        ]
      ) 
    }}
    <div class="col-sm-10">
      {{ 
        form.render(
          'email', 
          [
            'class': isEmailValidClass, 
            'placeholder': 'Email'
          ]
        ) 
      }}
      <div class="invalid-feedback">
        {{ form.messages('email') }}
      </div>
    </div>
  </div>

  {# ... #}
  <div class="form-group row">
    <div class="col-sm-10">
      {{ 
        form.render(
          'csrf', 
          [
            'value': security.getToken()
          ]
        ) 
      }}
      {{ form.messages('csrf') }}

      {{ form.render('Sign Up') }}
    </div>
  </div>
</form>

<hr>

{{ link_to('session/login', "&larr; Назад до входу") }}

Змінна, яку ми встановили у поданні нашого об’єкта SignUpForm називається form. Тому ми використовуємо її напряму і викликаємо її методи. Синтаксис в Volt дещо відрізняється. В PHP ми б використовували $form->render(), тоді як у Volt ми будемо використовувати form.render().

Подання містить спочатку результати перевірки, чи мають місце якісь помилки у нашій формі, і якщо так, то додається клас CSS is-invalid до відповідного елемента. Цей клас додає гарну червону рамку до елемента, виділяючи помилку та відображаючи повідомлення.

Після цього ми маємо звичайні HTML-теги із відповідними стилями. Для того, щоб відобразити HTML-код кожного елементу, нам потрібно викликати render() у form із зазначенням імені відповідного елемента. Також зверніть увагу, що ми водночас викликаємо form.label() з таким самим іменем елемента, щоб створити відповідні теги <label>.

У кінці подання ми візуалізуємо приховане поле CSRF, а також кнопку Зареєструватися.

Відправка

Як було зазначено вище, як тільки користувач заповнить форму і клікне кнопку Зареєструватися, форма відправить повідомлення з даними тому ж контролеру і дії (у нашому випадку /session/signup). Відповідній дії тепер необхідно обробити ці надіслані дані:

<?php
declare(strict_types=1);

namespace Vokuro\Controllers;

use Phalcon\Flash\Direct;
use Phalcon\Http\Request;
use Phalcon\Mvc\Dispatcher;
use Phalcon\Security;
use Phalcon\Mvc\View;
use Vokuro\Forms\SignUpForm;
use Vokuro\Models\Users;

/**
 * @property Dispatcher $dispatcher
 * @property Direct   $flash
 * @property Request  $request
 * @property Security  $security
 * @property View    $view
 */
class SessionController extends ControllerBase
{
  /**
   * Дозволяємо користувачу зареєструватись у системі
   */
  public function signupAction()
  {
    $form = new SignUpForm();

    if (true === $this->request->isPost()) {
      if (false !== $form->isValid($this->request->getPost())) {
        $name   = $this
          ->request
          ->getPost('name', 'striptags')
        ;
        $email  = $this
          ->request
          ->getPost('email')
        ;
        $password = $this
          ->request
          ->getPost('password')
        ;
        $password = $this
          ->security
          ->hash($password)
        ;

        $user = new Users(
          [
            'name'    => $name,
            'email'   => $email,
            'password'  => $password,
            'profilesId' => 2,
          ]
        );

        if ($user->save()) {
          return $this->dispatcher->forward([
            'controller' => 'index',
            'action'   => 'index',
          ]);
        }

        foreach ($user->getMessages() as $message) {
          $this->flash->error((string) $message);
        }
      }
    }

    $this->view->setVar('form', $form);
  }
}

Якщо користувач відправив дані, то наступний рядок буде оцінюватися і ми будемо виконувати код в межах команди if:

if (true === $this->request->isPost()) {

Тут ми перевіряємо запит, що надійшов від користувача, чи це POST. Тепер, коли це так, ми маємо використати валідатори перевірки форми і переконатись, чи немає ніяких помилок. Об’єкт Phalcon\Http\Request дозволяє нам отримати ці дані легко через використання:

$this->request->getPost()

Тепер нам потрібно передати ці опубліковані дані у формі і викликати isValid. Це активує всі валідатори для кожного елемента і якщо якийсь із них зазнає невдачі, форма виведе повідомлення з внутрішньої колекції і поверне false

if (false !== $form->isValid($this->request->getPost())) {

Якщо все в порядку, ми використовуємо знову об’єкт Phalcon\Http\Request для отримання поданих даних, а також і для їх приведення у відповідність до встановлених нами вимог. Наведений приклад вирізає теги з надісланої стрічки name:

$name   = $this
  ->request
  ->getPost('name', 'striptags')
;

Зверніть увагу, що ми ніколи не зберігаємо точний текст паролів. Натомість ми використовуємо компонент Phalcon\Security та викликаємо hash на ньому, для того, щоб замінити заданий пароль на хеш та зберегти його замість паролю. Таким чином, якщо хтось скомпрометує нашу базу даних, принаймні він не матиме доступу до конкретних текстів паролів.

$password = $this
  ->security
  ->hash($password)
;

Тепер нам потрібно зберегти надані дані в базі. Ми це зробимо, створивши нову модель Users, передавши до неї приведені у відповідність дані, а потім викликавши save:

$user = new Users(
  [
    'name'    => $name,
    'email'   => $email,
    'password'  => $password,
    'profilesId' => 2,
  ]
);

if ($user->save()) {
  return $this
    ->dispatcher
    ->forward(
      [
        'controller' => 'index',
        'action'   => 'index',
      ]
    );
}

Якщо $user->save() повертає true, користувач буде переспрямований на головну сторінку (index/index), і повідомлення про успіх з’явиться на екрані.

Модель

Зв’язки

Тепер ми маємо перевірити модель Users, оскільки там закладена певна логіка, зокрема, події afterSave і beforeValidationOnCreate.

Якщо бажаєте, можна додати базові налаштування через метод initialize. Це місце, де ми встановлюємо всі зв/’язки для цієї моделі. Для класу Users ми визначили кілька зв/’язків. Чому ви можете запитати зв/’язки? Phalcon пропонує простий спосіб отримання пов’язаних даних до певної моделі.

Якщо ми хочемо перевірити всі успішні логіни для конкретного користувача, ми можемо це зробити за допомогою наступного фрагмента коду:

<?php
declare(strict_types=1);

use Vokuro\Models\SuccessLogins;
use Vokuro\Models\Users;

$user = Users::findFirst(
  [
    'conditions' => 'id = :id:',
    'bind'    => [
      'id' => 7,
    ] 
  ]
);

$logins = SuccessLogin::find(
  [
    'conditions' => 'userId = :userId:',
    'bind'    => [
      'userId' => 7,
    ] 
  ]
);

Наведений вище код витягує дані користувача з ідентифікатором 7, а потім отримує усі успішні логіни з відповідної таблиці для цього користувача.

Використовуючи зв/’язки, ми можемо дозволити Phalcon виконато для нас всі складні прив’язки і підтягування даних. Отже, наведений вище код:

<?php
declare(strict_types=1);

use Vokuro\Models\SuccessLogins;
use Vokuro\Models\Users;

$user = Users::findFirst(
  [
    'conditions' => 'id = :id:',
    'bind'    => [
      'id' => 7,
    ] 
  ]
);

$logins = $user->successLogins;

$logins = $user->getRelated('successLogins');

Останні дві стрічки роблять одне і те ж. Це питання уподобань, який синтаксис ви хочете використовувати. Phalcon відкриє відповідну таблицю та профільтрує її дані за ідентифікатором користувача.

Для нашої таблиці Users ми визначили наступні зв/’язки:

Назва Базове поле Пов/’язане поле Модель
passwordChanges id usersId PasswordChanges
profile profileId id Profiles
resetPasswords id usersId ResetPasswords
successLogins id usersId SuccessLogins
<?php
declare(strict_types=1);

namespace Vokuro\Models;

use Phalcon\Mvc\Model;
use Phalcon\Validation;
use Phalcon\Validation\Validator\Uniqueness;

/**
 * Всі користувачі, зареєстровані на сайті
 */
class Users extends Model
{
  // ...

  public function initialize()
  {
    $this->belongsTo(
      'profilesId', 
      Profiles::class, 
      'id', 
      [
        'alias'  => 'profile',
        'reusable' => true,
      ]
    );

    $this->hasMany(
      'id', 
      SuccessLogins::class, 
      'usersId', 
      [
        'alias'   => 'successLogins',
        'foreignKey' => [
          'message' => 'Користувача не може бути видалено через ' .
                 'наявність у нього активності в системі',
        ],
      ]
    );

    $this->hasMany(
      'id', 
      PasswordChanges::class, 
      'usersId', 
      [
        'alias'   => 'passwordChanges',
        'foreignKey' => [
          'message' => 'Користувач не може бути видалений через ' .
                 'наявність у нього активності у системі',
        ],
      ]
    );

    $this->hasMany(
      'id', 
      ResetPasswords::class, 
      'usersId', [
      'alias'   => 'resetPasswords',
      'foreignKey' => [
        'message' => 'Користувач не може бути видалений через ' .
               'наявність активності у системі',
      ],
    ]);
  }

  // ...
}

Як ви бачите у визначених зв/’язках, ми маємо belongsTo, а також три hasMany. Усі зв/’язки мають псевдоніми, щоб ми могли легше отримати до них доступ. Відношення belongsTo також має активний прапорець reusable. Це означає, що якщо у одному запиті викликається зв/’язок більш ніж один раз, Phalcon виконуватиме запит до бази даних лише перший раз і кешуватиме результат. Будь-які наступні запити використовуватимуть кешовані результати.

Також важливо, що ми визначаємо конкретні повідомлення для зовнішніх ключів. Якщо конкретні зв/’язки будуть порушуватись, то визначене повідомлення буде показане.

Події

Phalcon\Mvc\Model розроблений, щоб виконувати специфічні . Ці методи подій можуть бути розташовані або в сервісі слухача подій, або в конкретній моделі.

Для моделі Users ми додаємо код для подій afterSave та beforeValidationOnCreate.

<?php
declare(strict_types=1);

namespace Vokuro\Models;

use Phalcon\Mvc\Model;
use Phalcon\Validation;
use Phalcon\Validation\Validator\Uniqueness;

/**
 * Всі користувачі, зареєстровані на сайті
 */
class Users extends Model
{
  public function beforeValidationOnCreate()
  {
    if (true === empty($this->password)) {
      $tempPassword = preg_replace(
        '/[^a-zA-Z0-9]/', 
        '', 
        base64_encode(openssl_random_pseudo_bytes(12))
      );

      $this->mustChangePassword = 'так';

      $this->password = $this->getDI()
                  ->getSecurity()
                  ->hash($tempPassword)
      ;
    } else {
      $this->mustChangePassword = 'ні';
    }

    if ($this->getDI()->get('config')->useMail) {
      $this->active = 'ні';
    } else {
      $this->active = 'так';
    }

    $this->suspended = 'ні';

    $this->banned = 'ні';
  }
}

Подія beforeValidationOnCreate буде виконуватись щоразу, як ми матимемо новий запис (Create), перед тим, як буде здійснено будь-яку валідацію. We check if we have a defined password and if not, we will generate a random string, then hash that string using Phalcon\Security and storing it in the password property. Ми також встановлюємо прапорець для зміни пароля.

Якщо поле пароля не порожнє, то ми зазначаємо у полі mustChangePassword текст ні. Нарешті, ми встановили типові значення параметрів active, suspended або banned, залежно від статусу користувача. Це гарантує, що наш запис буде готовий до додавання у базу даних.

<?php
declare(strict_types=1);

namespace Vokuro\Models;

use Phalcon\Mvc\Model;
use Phalcon\Validation;
use Phalcon\Validation\Validator\Uniqueness;

/**
 * Всі користувачі, зареєстровані на сайті
 */
class Users extends Model
{
  public function afterSave()
  {
    if ($this->getDI()->get('config')->useMail) {
      if ($this->active == 'ні') {
        $emailConfirmation     = new EmailConfirmations();
        $emailConfirmation->usersId = $this->id;

        if ($emailConfirmation->save()) {
          $this->getDI()
             ->getFlash()
             ->notice(
              'Лист підтвердження ' .
              'надіслано на ' . $this->email
            )
          ;
        }
      }
    }
  }
}

Подія afterSave виконується одразу після додавання у базу нового запису про користувача. У цій події ми перевіряємо чи електронні скриньки активні (дивіться файл.env налаштування useMail), і якщо активні, то створюємо новий запис у таблиці EmailConfirmations, після чого зберігаємо запис. Як тільки все буде зроблено, на екрані з’явиться сповіщення.

ПРИМІТКА: Зверніть увагу на те, що модель EmailConfirmations також має подію afterCreate, яка відповідає за відправку повідомлення на пошту користувача.

Валідація

Модель також має метод validate, який дозволяє нам додати валідатордо будь-якої кількості полей нашої моделі. Для таблиці Users на потрібно, щоб email був унікальним. Таким чином ми додаємо Uniqueness validator до неї. Валідатор виконується перед здійсненням будь-якої операції збереження у моделі та буде показано повідомлення в разі невдачі валідації.

<?php
declare(strict_types=1);

namespace Vokuro\Models;

use Phalcon\Mvc\Model;
use Phalcon\Validation;
use Phalcon\Validation\Validator\Uniqueness;

/**
 * Усі користувачі, зареєстровані на сайті
 */
class Users extends Model
{
  public function validation()
  {
    $validator = new Validation();

    $validator->add(
      'email', 
      new Uniqueness(
        [
          "message" => "Такий еmail вже зареєстровано",
        ]
      )
    );

    return $this->validate($validator);
  }
}

Підсумок

Vökuró це приклад додатку, який ми використовуємо для демонстрації деяких функцій, які пропонує Phalcon. Це, безумовно, не рішення, яке підійде для всіх потреб. Тим не менш, ви можете використовувати його як відправну точку для розробки вашої програми.

Посилання