Розділи

Інструкція з оновлення


Оновлення до V4

Отже, ви вирішили оновитись до v4! Вітаємо!!

Phalcon v4 містить багато змін у компонентах, в тому числі зміни інтерфейсів, суворих типів, видалення компонентів і додавання нових. Цей документ покликаний допомогти вам оновити наявний продукт, розроблений на базі Phalcon, до v4. Ми виділимо ті аспекти, на які Вам слід звернути увагу і внести необхідні зміни до вашого коду, аби він продовжив працювати так само легко і швидко, як у версії 3. Хоч і зміни значні, та це скоріше методичне завдання, ніж невідкладне.

Вимоги

PHP 7.2

Phalcon v4 підтримує тільки PHP 7.2 або вище. PHP 7.1 was released 2 years ago and its active support has lapsed, so we decided to follow actively supported PHP versions.

PSR

Phalcon потребує PSR-розширення. Його можна завантажити і скомпілювати з цього GitHub репозиторію. Інструкції з встановлення викладені у файлі README цього репозиторію. Після компіляції цього розширення у вашій системі його слід додати до php.ini. Ви маєте додати цей рядок:

extension=psr.so

перед

extension=phalcon.so

Деякі дистрибутиви додають числовий префікс до ini файлів для управління черговістю завантаження розширень. Якщо це має місце у вашій системі, вкажіть вище число для Phalcon (наприклад, 50-phalcon.ini).

Встановлення

Завантажте останню версію zephir.phar звідси. Додайте її в теку, до якої буде мати доступ ваша система.

Скопіюйте репозиторій

git clone https://github.com/phalcon/cphalcon

Скомпілюйте Phalcon

cd cphalcon/
git checkout tags/v4.0.0 ./
zephir fullclean
zephir build

Перевірте модуль

php -m | grep phalcon

Загальні нотатки

Обробники

 • Phalcon\Mvc\Application, Phalcon\Mvc\Micro та Phalcon\Mvc\Router тепер потребують URI для опрацювання запитів

Винятки

 • Змінено виловлювач помилок Exception на Throwable

Компоненти

ACL

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація ACL

У компоненті ACL були перейменовані деякі методи та компоненти. Функціонал залишається таким самим, як у попередніх версіях.

Огляд

Компоненти, необхідні для роботи ACL перейменовано. Зокрема, Resource було перейменовано на Component у всіх відповідних інтерфейсах, класах і методах, які використовує цей компонент.

 • Додано Phalcon\Acl\Adapter\AbstractAdapter
 • Додано Acl\Enum

 • Видалено Phalcon\Acl

 • Видалено Phalcon\Acl\Adapter

 • Перейменовано Phalcon\Acl\Resource на Phalcon\Acl\Component

 • Перейменовано Phalcon\Acl\ResourceInterface на Phalcon\Acl\ComponentInterface
 • Перейменовано Phalcon\Acl\ResourceAware на Phalcon\Acl\ComponentAware
 • Перейменовано Phalcon\Acl\AdapterInterface::isResource на Phalcon\Acl\AdapterInterface::isComponent
 • Перейменовано Phalcon\Acl\AdapterInterface::addResource на Phalcon\Acl\AdapterInterface:addComponent
 • Перейменовано Phalcon\Acl\AdapterInterface::addResourceAccess на Phalcon\Acl\AdapterInterface:addComponentAccess
 • Перейменовано Phalcon\Acl\AdapterInterface::dropResourceAccess на Phalcon\Acl\AdapterInterface::ComponentAccess
 • Перейменовано Phalcon\Acl\AdapterInterface::getActiveResource на Phalcon\Acl\AdapterInterface::getActiveComponent
 • Перейменовано Phalcon\Acl\AdapterInterface::getResources на Phalcon\Acl\AdapterInterface:getComponents
 • Перейменовано Phalcon\Acl\Adapter::getActiveResource на Phalcon\Acl\AdapterInterface::getActiveComponent
 • Перейменовано Phalcon\Acl\Adapter\Memory::isResource на Phalcon\Acl\Adapter\Memory::isComponent
 • Перейменовано Phalcon\Acl\Adapter\Memory::addResource на Phalcon\Acl\Adapter\Memory:addComponent
 • Перейменовано Phalcon\Acl\Adapter\Memory::addResourceAccess на Phalcon\Acl\Adapter\Memory::addComponentAccess
 • Перейменовано Phalcon\Acl\Adapter\Memory::dropResourceAccess на Phalcon\Acl\Adapter\Memory::dropComponentAccess
 • Перейменовано Phalcon\Acl\Adapter\Memory::getResources на Phalcon\Acl\Adapter\Memory:getComponents

Acl\Adapter\Memory

 • Додано getActiveKey, activeFunctionCustomArgumentsCount і getActiveFunction щоб отримати останній ключ, кількість користувацьких аргументів, і функцію, яка використовується для отримання доступу
 • Added addOpertion support multiple inherited

Acl\Enum (Константи)

Приклад:

use Phalcon\Acl\Enum;

echo Enum::ALLOW; //виводить 1
echo Enum::DENY; //виводить 0


Assets

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація з Assets

CSS і JS фільтри було видалено з Assets. У зв’язку з обмеженнями ліцензій, мінімізатори CSS та JS (фільтри) були видалені з v4. У майбутніх версіях за підтримки спільноти ми можемо ввести ці фільтри знову. Ви завжди можете реалізувати власні фільтри, використовуючи можливості Phalcon\Assets\FilterInterface.

 • Видалено Phalcon\Assets\Filters\CssMin
 • Видалено Phalcon\Assets\Filters\JsMin
 • Перейменовано Phalcon\Assets\Resource на Phalcon\Assets\Asset
 • Перейменовано Phalcon\Assets\ResourceInterface на Phalcon\Assets\AssetInterface
 • Перейменовано Phalcon\Assets\Manager::addResource на Phalcon\Assets\Manager::addAsset
 • Перейменовано Phalcon\Assets\Manager::addResourceByType на Phalcon\Assets\Manager::addAssetByType
 • Перейменовано Phalcon\Assets\Manager::collectionResourcesByType на Phalcon\Assets\Manager::collectionAssetsByType

Cache

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація кешу

xcache, apc та memcache адаптери застаріли та видалені. Перші два не підтримуються у PHP 7.2+. apc замінено на apcu, а memcache може бути замінений на libmemcached.

 • Видалено Phalcon\Annotations\Adapter\Apc
 • Видалено Phalcon\Annotations\Adapter\Xcache
 • Видалено Phalcon\Cache\Backend\Apc
 • Видалено Phalcon\Cache\Backend\Memcache
 • Видалено Phalcon\Cache\Backend\Xcache
 • Видалено Phalcon\Mvc\Model\Metadata\Apc
 • Видалено Phalcon\Mvc\Model\Metadata\Memcache
 • Видалено Phalcon\Mvc\Model\Metadata\Xcache

Компонент Cache перезаписано, щоб він відповідав PSR-16. Це дозволяє вам використовувати Phalcon\Cache до будь-якого застосунку, який використовує кеш PSR-16, а не лише кеш Phalcon.

У v3, кеш було розділено на два компонента: фронтенд та бекенд. Це створило трохи плутанини, але воно було функціональним. Для того, щоб створити кеш компонент, спочатку потрібно було створити Frontend і потім вставити його у відповідний Backend (який також діяв як адаптер).

Для v4 ми повністю переписали компонент. Вперше ми створили клас Storage, що є основою класів кешу. Ми створили класи серіалізатора, єдиною відповідальністю яких є серіалізація та несеріалізація даних, перш ніж вони збережуться у кеш-адаптері та після їх витягування з кешу. Ці класи вставляються (за бажанням розробника) до об’єкта Adapter, який з’єднується з бекендом (Memcached, Redis і т. д.), не маючи спільного адаптера інтерфейсу.

Клас кешу реалізує PSR-16 і приймає адаптер у своєму конструкторі, який у свою чергу виконує всі важкі завдання під’єднання до бекенду і маніпулювання даними.

Для більш детального пояснення як працює новий компонент кешу, будь ласка, перегляньте відповідну сторінку в нашій документації.

Створення кешу

<?php

use Phalcon\Cache;
use Phalcon\Cache\AdapterFactory;
use Phalcon\Storage\Serializer\SerializerFactory;

$serializerFactory = new SerializerFactory();
$adapterFactory  = new AdapterFactory($serializerFactory);

$options = [
  'defaultSerializer' => 'Json',
  'lifetime'     => 7200
];

$adapter = $adapterFactory->newInstance('apcu', $options);

$cache = new Cache($adapter);

Реєстрація його у DI

<?php

use Phalcon\Cache;
use Phalcon\Cache\AdapterFactory;
use Phalcon\Storage\Serializer\SerializerFactory;

$container = new Di();

$container->set(
  'cache',
  function () {
    $options = [
      'defaultSerializer' => 'Json',
      'lifetime'     => 7200
    ];

    $adapter = (new AdapterFactory(new SerializerFactory()))
          ->newInstance('apcu', $options); 

    return new Cache($adapter);
  }
);

CLI

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація CLI

Параметри

Параметри тепер поводяться так само, як MVC контролери. Тоді як раніше вони існували у властивості $params, тепер ви можете назвати їх належним чином:

use Phalcon\Cli\Task;

class MainTask extends Task
{
  public function testAction(string $yourName, string $myName)
  {
    echo sprintf(
      'Hello %s!' . PHP_EOL,
      $yourName
    );

    echo sprintf(
      'Best regards, %s' . PHP_EOL,
      $myName
    );
  }
}

Cli\Console

 • Видалено Phalcon\Cli\Console:addModules на користь Phalcon\Cli\Console:registerModules

Cli\Router\RouteInterface

 • Додано delimiter, getDelimiter

Cli\Dispatcher

 • Додано getTaskSuffix(), setSuffix()

Cli\DispatcherInterface

 • Додано setOptions, getOptions

Container

 • Додано Phalcon\Container, проміжний клас контейнерів для Phalcon\DI, що реалізує PSR-11

Debug

 • Видалено Phalcon\Debug::getMajorVersion

Db

 • Доданий глобальний параметр налаштувань orm.case_insensitive_column_map для спроби знайти значення у мапі колонок не чутливих до регістру. Може бути також увімкнено через встановлення параметра caseInsensitiveColumnMap у \Phalcon\Mvc\Model::setup()
 • Видалено простір імен Phalcon\Db. Замінено на Phalcon\Db\AbstractDb для необхідних методів і на Phalcon\Db\Enum для констант, наприклад:
use Phalcon\Db\Enum;

echo Enum::FETCH_ASSOC;

Db\AdapterInterface

 • Додано fetchColumn, insertAsDict, updateAsDict

Db\Adapter\Pdo

 • Додано більше типів стовпців для адаптера Mysql. Підтримуються адаптери:
  • TYPE_BIGINTEGER
  • TYPE_BIT
  • TYPE_BLOB
  • TYPE_BOOLEAN
  • TYPE_CHAR
  • TYPE_DATE
  • TYPE_DATETIME
  • TYPE_DECIMAL
  • TYPE_DOUBLE
  • TYPE_ENUM
  • TYPE_FLOAT
  • TYPE_INTEGER
  • TYPE_JSON
  • TYPE_JSONB
  • TYPE_LONGBLOB
  • TYPE_LONGTEXT
  • TYPE_MEDIUMBLOB
  • TYPE_MEDIUMINTEGER
  • TYPE_MEDIUMTEXT
  • TYPE_SMALLINTEGER
  • TYPE_TEXT
  • TYPE_TIME
  • TYPE_TIMESTAMP
  • TYPE_TINYBLOB
  • TYPE_TINYINTEGER
  • TYPE_TINYTEXT
  • TYPE_VARCHAR Деякі адаптери не підтримують певні типи. Наприклад, JSON не підтримується для Sqlite. Його буде автоматично змінено на VARCHAR.

Db\DialectInterface

 • Додано registerCustomFunction, getCustomFunctions, getSqlExpression

Db\Dialect\Postgresql

 • Змінено addPrimaryKey, щоб зробити обмеження імені первинного ключа унікальним, префіксуючи їх з назвою таблиці.

DI

Di\ServiceInterface

 • Додано getParameter, isResolved

Di\Service

 • Змінено Phalcon\Di\Service конструктор, щоб він більше не переймав ім’я сервісу.

Dispatcher

 • Видалено Phalcon\Dispatcher::setModelBinding() на користь Phalcon\Dispatcher::setModelBinder()
 • Додано getHandlerSuffix(), setHandlerSuffix()

Events

Events\ManagerInterface

 • Додано hasListeners

Flash

 • Додано можливість встановити користувацький шаблон для Flash Messenger.
 • Конструктор більше не приймає масив для класів CSS. Вам потрібно буде використовувати setCsClasses() щоб встановити свої користувацькі класи CSS для компонента
 • Конструктор тепер приймає необов’язковий об’єкт Phalcon\Escaper, а також об’єкт Phalcon\Session\Manager (у випадку Phalcon\Flash\Session) на випадок, якщо ви не хочете користуватися DI і встановите його самі.

Filter

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація фільтра

Компонент Filter було перезаписано, використовуючи локатор сервісів. Кожен “знешкоджувач” (sanitizer) тепер вкладений у власний клас і завантажений в лінивому режимі, щоб забезпечити максимальну продуктивність і найменше використання ресурсів.

Огляд

Клас Phalcon\Filter був переписаний, щоб виконувати роль локатора сервісу для різних знешкоджувачів. Цей об’єкт дозволяє вам знешкодити введені дані, як раніше використовувався метод sanitize().

Знешкоджені значення автоматично перетворюються на відповідні типи. Це типова поведінка для int, bool та float фільтрів.

При активізації об’єкта фільтра, він не знає про жоден про знешкоджувач. У вас є два варіанти:

Завантажити всі знешкоджувачі за промовчанням

Ви можете завантажити всі підтримувані Phalcon знешкоджувачі, використавши компонент Phalcon\Filter\Factory.

<?php

use Phalcon\Filter\FilterFactory;

$factory = new FilterFactory();
$locator = $factory->newInstance();

ВикликnewInstance() поверне об’єкт Phalcon\Filter з усіма зареєстрованими знешкоджувачами. Знешкоджувачі завантажені у лінивому режимі, тому вони будуть активовані лише за викликом з локатора.

Завантажити лише знешкоджувачі, які вам потрібні

Ви можете задіяти компонент Phalcon\Filter або ж використати метод set() для встановлення всіх необхідних вам знешкоджувачів, або передати масив зі знешкоджувачами, які ви хочете зареєструвати, у масив конструктора.

Використання FactoryDefault

Якщо ви використовуєте контейнер Phalcon\Di\FactoryDefault, тоді Phalcon\Filter буде завантажено у контейнер автоматично. Потім ви можете продовжувати використовувати сервіс у своїх контролерах або компонентах, як ви робили до цього. Назва цього сервісу у контейнері Di - filter, як і раніше.

Також компоненти, які використовують службу фільтрації, такі як об’єкт Request, безпосередньо використовують новий локатор фільтрів. Для цих компонентів не потрібні ніякі додаткові зміни.

Використання власного Di

Якщо ви встановили всі сервіси в Phalcon\Di самостійно і потребуєте сервіс фільтрування, тоді ви повинні змінити його реєстрацію наступним чином:

<?php

use Phalcon\Di;
use Phalcon\Filter\FilterFactory;

$container = new Di();

$container->set(
  'filter',
  function () {
    $factory = new FilterFactory();
    return $factory->newInstance();
  }
);

ПРИМІТКА: Зважайте на те, що навіть якщо ви зареєструєте сервіс фільтрування вручну, ім’я цього сервісу має бути filter, щоб інші компоненти змогли його використовувати

Константи

Константи, які мав Phalcon\Filter у v3, дещо змінилися.

Видалено

 • FILTER_INT_CAST (int!)
 • FILTER_FLOAT_CAST (float!)

За замовчуванням сервіс sanitizers передає значення відповідному типу, тому ці застарілі

 • FILTER_APHANUM було видалено - замінено на FILTER_ALNUM

Змінено

 • FILTER_SPECAL_CHARS було видалено - замінено на FILTER_SPECIAL
 • FILTER_ALNUM - замінено FILTER_ALPHANUM
 • FILTER_ALPHA - знешкоджує тільки альфа-символи
 • FILTER_BOOL - знешкоджує лише логічні типи, включаючи “так”, “ні”, і т. д.
 • FILTER_LOWERFIRST - знешкоджує, використовуючи lcfirst
 • FILTER_REGEX - знешкоджує згідно із заданим шаблоном (preg_replace)
 • FILTER_REMOVE - знешкоджує, видаляючи символи (str_replace)
 • FILTER_REPLACE - знешкоджує, замінюючи символи (str_replace)
 • FILTER_SPECIAL - замінено FILTER_SPECIAL_CHARS
 • FILTER_SPECIALFULL - знешкоджує спецсимволи (filter_var)
 • FILTER_UPPERFIRST - знешкоджує, використовуючи ucfirst
 • FILTER_UPPERWORDS - знешкоджує, використовуючи ucwords

Форми

Forms\Form

 • Phalcon\Forms\Form::clear більше не викликатиме Phalcon\Forms\Element::clear, натомість буде очищувати/встановлювати власні значення за замовчуванням, та Phalcon\Forms\Element::clear викликатиме Phalcon\Forms\Form::clear якщо він прив’язаний до форми, інакше він просто очистить власне значення.
 • Phalcon\Forms\Form::getValue буде також намагатись отримати значення через виклик Tag::getValue або методу getDefault елементів, перед тим, як поверне значення null, та Phalcon\Forms\Element::getValue викликає Tag::getDefault лише, якщо його не додано до форми.

Html

Html\Breadcrumbs

 • Додано Phalcon\Html\Breadcrumbs, компонент, який створює HTML код для хлібних крихт.

Html\Tag

 • Додано Phalcon\Html\Tag, компонент що створює HTML-елементи. Він замінить Phalcon\Tag у наступній версії. Цей компонент не використовує статичні виклики методів.

Http\RequestInterface

 • Видалено isSecureRequest на користь isSecure
 • Видалено isSoapRequested на користь isSoap

Http\Response

 • Додано hasHeader() метод до Phalcon\Http\Response, щоб зробити можливою перевірку існування заголовка.
 • Додано Phalcon\Http\Response\Cookies::getCookies
 • Змінений setHeaders тепер об’єднує заголовки з будь-якими попередньо доданими у внутрішню колекцію
 • Додано дві нові події response::beforeSendHeaders та response::afterSendHeaders

Зображення

 • Додано Phalcon\Image\Enum
 • Перейменовано Phalcon\Image\Adapter на Phalcon\Image\Adapter\AbstractAdapter
 • Перейменовано Phalcon\Image\Factory на Phalcon\Image\ImageFactory
 • Видалено Phalcon\Image

Image\Enum (константи)

Приклад:

<?php

use Phalcon\Image\Enum;

// Зміна обмежень
echo Enum::AUTO;  // виводить 4
echo Enum::HEIGHT; // виводить 3
echo Enum::INVERSE; // виводить 5
echo Enum::NONE;  // виводить 1
echo Enum::PRECISE; // виводить 6
echo Enum::TENSILE; // виводить 7
echo Enum::WIDTH;  // виводить 2

// Вказівки для гортання
echo Enum::HORIZONTAL; // виводить 11
echo Enum::VERTICAL;  // виводить 12

Logger

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація журналу

Компонент Logger перезаписано, щоб відповідати PSR-3. Це дозволяє вам використовувати Phalcon\Logger у будь-якому продукті, який використовує журнал PSR-3, а не лише на основі файлів Phalcon.

У v3 до журналу включено адаптер в одному компоненті. Таким чином, під час створення об’єкту журналу, розробник створював адаптер (файл, потік тощо) з функціоналом журналювання.

Для v4 ми переписали компонент, щоб реалізувати лише функціонал журналювання та приймання одного чи більше адаптерів, які відповідальні за виконання роботи з журналювання. Це одразу забезпечує сумісність із PSR-3 і розділяє обов’язки компонента. Це також створює простий спосіб підключити понад одного адаптера до компонента логування, щоб дозволити журналювання подій декількох адаптерів. Використовуючи цю реалізацію, ми зменшили обсяг коду, необхідний для цього компонента та видалили старий компонент Logger\Multiple.

Створення компонента журналу

<?php

use Phalcon\Logger;
use Phalcon\Logger\Adapter\Stream;

$adapter = new Stream('/logs/application.log');
$logger = new Logger(
  'messages',
  [
    'main' => $adapter,
  ]
);

$logger->error('Щось пішло не так');

Реєстрація його у DI

<?php

use Phalcon\Di;
use Phalcon\Logger;
use Phalcon\Logger\Adapter\Stream;

$container = new Di();

$container->set(
  'logger',
  function () {
    $adapter = new Stream('/logs/application.log');
    $logger = new Logger(
      'messages',
      [
        'main' => $adapter,
      ]
    );

    return $logger;
  }
);

Декілька логерів

Компонент Phalcon\Logger\Multiple видалено. Ви можете досягти такої ж функціональності за допомогою компонента журналювання та зареєструвавши більше одного адаптера:

<?php

use Phalcon\Logger;
use Phalcon\Logger\Adapter\Stream;

$adapter1 = new Stream('/logs/first-log.log');
$adapter2 = new Stream('/remote/second-log.log');
$adapter3 = new Stream('/manager/third-log.log');

$logger = new Logger(
  'messages',
  [
    'local'  => $adapter1,
    'remote' => $adapter2,
    'manager' => $adapter3,
  ]
);

// Журнал для всіх адаптерів
$logger->error('Щось пішло не так');

Повідомлення

 • Phalcon\Messages\Message і його колекція Phalcon\Messages\Messages - це нові компоненти, які обробляють повідомлення для моделей і валідаторів. В минулому ми мали два компоненти, один для валідації та один для моделей. Ми об’єднали ці два компоненти, так щоб ви отримали MessageInterface[] під час виклику save у моделі або під час отримання повідомлень про результати валідації.
  • Змінено Phalcon\Mvc\Model для використання об’єкта Phalcon\Messages\Message для його повідомлень
  • Змінено Phalcon\Validation\* для використання об’єкта Phalcon\Messages\Message для його повідомлень

Транзакції

Видалено у версії 4.0:

 • Видалено $logger->begin()
 • Видалено $logger->commit()

Рівень журналювання

 • Видалено $logger->setLogLevel()

Моделі

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація Моделей

 • Ви більше не можете призначити дані моделям, зберігаючи їх

Ініціалізація

Метод getSource() був позначений як final. Таким чином, ви більше не можете змінити цей метод у вашій моделі, щоб встановити відповідну таблицю/джерело RDBMS. Замість цього, тепер ви можете використовувати методи initialize() і setSource() щоб встановити джерело вашої моделі.

<?php

use Phalcon\Mvc\Model;

class Users
{
  public function initialize()
  {
    $this->setSource('Users');
    // ....
  }
}

Зберігання

Метод save() більше не приймає параметри, щоб визначити дані. Натомість ви можете використовувати assign.

Критерії

Другий параметр Criteria:limit() (‘offset’) тепер повинен бути цілим числом або null. Раніше там не було вимог щодо типу.

$criteria->limit(10);

$criteria->limit(10, 5);

$criteria->limit(10, null);

MVC

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація MVC

Mvc\Collection

 • Видалено Phalcon\Mvc\Collection:validationHasFailed
 • Видалено виклик Phalcon\Mvc\Collection::validate з об’єктом типу Phalcon\Mvc\Model\ValidatorInterface

Mvc\Micro\Lazyloader

 • Видалено __call на користь callMethod

Mvc\Model

 • Видалено Phalcon\Model::reset
 • Додано isRelationshipLoaded щоб перевірити, чи завантажено зв’язки
 • Змінено Phalcon\Model::assign для впорядкування параметрів $data, $whiteList, $dataColumnMap
 • Змінено Phalcon\Model:findFirst для повернення null замість false якщо записи не знайдено
 • Змінено Phalcon\Model::getRelated() для повернення null для одного зі зв’язків, якщо запис не знайдено

Mvc\Model\Criteria

 • Видалено addWhere
 • Видалено order
 • Видалено order на користь orderBy

Mvc\Model\CriteriaInterface

 • Додано distinct, leftJoin, innerJoin, rightJoin, groupBy, having, cache, getColumns, getGroupBy, getHaving

Mvc\Model\Manager

 • Load більше не використовує повторно уже викликані моделі
 • Видалено Phalcon\Model\Manager::registerNamespaceAlias()
 • Видалено Phalcon\Model\Manager::getNamespaceAlias()
 • Видалено Phalcon\Model\Manager::getNamespaceAliases()
 • Підпис Phalcon\Mvc\Model\Manager::getRelationRecords() змінено
 • Підпис Phalcon\Mvc\Model\Manager::getBelongsToRecords() змінено
 • Підпис Phalcon\Mvc\Model\Manager::getHasOneRecords() змінено
 • Підпис Phalcon\Mvc\Model\Manager::getHasManyRecords() змінено

Mvc\Model\ManagerInterface

 • Додано isVisibleModelProperty, keepSnapshots, isKeepingSnapshots, useDynamicUpdate, isUsingDynamicUpdate, addHasManyToMany, existsHasManyToMany, getRelationRecords, getHasManyToMany
 • Видалено Phalcon\Model\ManagerInterface::getNamespaceAlias()
 • Видалено Phalcon\Model\ManagerInterface::registerNamespaceAlias()

Mvc\Model\MessageInterface

 • Додано setModel, getModel, setCode, getCode

Mvc\Model\QueryInterface

 • Додано getSingleResult, setBindParams, getBindParams, setBindTypes, setSharedLock, getBindTypes, getSql

Mvc\Model\Query\BuilderInterface

 • Додано offset

Mvc\Model\Query\Builder

 • Додано підтримку прив’язки. Конструктор запитів має ті ж методи, що і Phalcon\Mvc\Model\Query; getBindParams, setBindParams, getBindTypes і setBindTypes.
 • Змінено addFrom для переформатування третього параметра $with

Mvc\Model\Query\BuilderInterface

 • Додано distinct, getDistinct, forUpdate, offset, getOffset

Mvc\Model\RelationInterface

 • Додано getParams

Mvc\Model\ResultsetInterface

 • Додано setHydrateMode, getHydrateMode, getMessages, update, delete, filter

Mvc\Model\Transaction\ManagerInterface

 • Додано setDbService, getDbService, setRollbackPendent, getRollbackPendent

Mvc\Model\Validator*

 • Видалено Phalcon\Mvc\Model\Validator\* на користь Phalcon\Validation\Validator\*

Mvc\ModelInterface

 • Додано getModelsMetaData

Mvc\Router

 • Видалено getRewriteUri(). URI необхідно передавати методу handle об’єкта application.

Mvc\RouterInterface

 • Додано attach

Mvc\Router\RouteInterface

 • Додано convert тому виклик add поверне екземпляр, що має метод convert

Mvc\Router\RouteInterface

 • Додано обробник відповіді до Phalcon\Mvc\Micro, Phalcon\Mvc\Micro::setResponseHandseHandler, щоб дозволити використання обробника індивідуальних відповідей.

Mvc\User

 • Видалено Phalcon\Mvc\User\Component - натомість використовується Phalcon\Di\Injectable
 • Видалено Phalcon\Mvc\User\Module - натомість використовується Phalcon\Di\Injectable
 • Видалено Phalcon\Mvc\User\Plugin - натомість використовується Phalcon\Di\Injectable

Mvc\View\Engine\Volt

Налаштування Volt змінено (назви ключів). Використання старого синтаксису спричинить попередження про його неактуальність. Нові опції:

 • always - завжди компілювати
 • extension - розширення файлів
 • separator - роздільник (використовується для тек/шляхів)
 • stat - облік кожного файлу перед спробою його використання
 • path - шлях до файлів
 • prefix - префікс файлів

Paginator

 • getPaginate тепер стає paginate
 • $before видалений і замінений на $previous
 • $total_pages вилучено, оскільки він містить таку ж інформацію, як і $last
 • Додано Phalcon\Paginator\RepositoryInterface для репозиторію поточного стану paginator а також опціонально встановлює псевдоніми для репозиторію властивостей

Router

 • Видалено getRewriteUri(). URI необхідно передавати методу handle об’єкта application.
 • Ви можете додати CONNECT, PURGE, TRACE маршрутів до групи маршрутизаторів. Вони функціонують так само, як і в звичайному маршрутизаторі:
use Phalcon\Mvc\Router\Group;

$group = new Group();

$group->addConnect(
  '/api',
  [
    'controller' => 'api',
    'action'   => 'connect',
  ]
);

$group->addPurge(
  '/api',
  [
    'controller' => 'api',
    'action'   => 'purge',
  ]
);

$group->addTrace(
  '/api',
  [
    'controller' => 'api',
    'action'   => 'trace',
  ]
);

Security

 • Видалено hasLibreSsl
 • Видалено getSslVersionNumber
 • Додано setPadding
 • Додано фіксатор для поточного токену, що використовується під час перевірок, тому тепер щоразу, як getToken отримує токен для перевірки, він не змінюється

Request

Http\Request

 • Додано numFiles який повертає long - кількість файлів, що присутні в запиті
 • Змінено hasFiles для повернення bool - якщо запит має файли чи ні

Http\RequestInterface

 • Додано numFiles, який повертає int - кількість файлів, що присутні в запиті
 • Змінено hasFiles для повернення bool - якщо запит має файли чи ні

Session

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація сесій

Session та Session\Bag більше не завантажується за замовчуванням в Phalcon\DI\FactoryDefault. Session було переписано повністю.

 • Додано Phalcon\Session\Adapter\AbstractAdapter
 • Додано Phalcon\Session\Adapter\Noop
 • Додано Phalcon\Session\Adapter\Stream
 • Додано Phalcon\Session\Manager
 • Додано Phalcon\Session\ManagerInterface
 • Видалено Phalcon\Session\Adapter - замінено на Phalcon\Session\Adapter\AbstractAdapter
 • Видалено Phalcon\Session\AdapterInterface - замінено на власний SessionHandlerInterface
 • Видалено Phalcon\Session\Adapter\Files - замінено на Phalcon\Session\Adapter\Stream
 • Видалено Phalcon\Session\Adapter\Memcache
 • Видалено Phalcon\Session\BagInterface
 • Видалено Phalcon\Session\Factory

Session\Adapter

Кожен адаптер реалізує інструмент PHP SessionHandlerInterface. Доступні адаптери:

 • Phalcon\Session\Adapter\AbstractAdapter
 • Phalcon\Session\Adapter\Libmemcached
 • Phalcon\Session\Adapter\Noop
 • Phalcon\Session\Adapter\Redis
 • Phalcon\Session\Adapter\Stream

Session\Manager

 • Зараз це єдиний компонент, який пропонує маніпуляції з сесіями із використанням адаптерів (див. вище). Кожен адаптер реалізує інструмент PHP SessionHandlerInterface
 • Розробники можуть додати будь-який адаптер, який реалізує SessionHandlerInterface

Tag

 • Додано renderTitle(), який виводить назву, взяту у <title> теги.
 • Змінено getTitle. Він повертає лише текст. А також приймає логічні значення prepend, append для додавання на початку чи в кінці заголовка відповідного тексту.
 • Змінено textArea, щоб зробити можливим використання htmlspecialchars для запобігання XSS ін’єкціям.

Text

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація Str

Компонент Phalcon\Text було видалено на користь Phalcon\Helper\Str. Функціональність, запропонована Phalcon\Text в v3 відтворена та посилена в новому класі: Phalcon\Helper\Str.


Validation

Validation\Message

 • Видалено Phalcon\Validation\Message та Phalcon\Mvc\Model\Message на користь Phalcon\Messages\Message
 • Видалено Phalcon\Validation\MessageInterface і Phalcon\Mvc\Model\MessageInterface на користь Phalcon\Messages\MessageInterface
 • Видалено Phalcon\Validation\Message\Group на користь Phalcon\Messages\Messages
 • Повідомлення про перевірку переміщені всередину кожного валідатора

Validation\Validator

 • Вилучено параметр isSetOption

Validation\Validator\Ip

 • Додано Phalcon\Validation\Validator\Ip, цей клас використовується для перевірки полів з IP-адресами. Він дозволяє перевіряти поле, обравши IPv4 або IPv6, допускаючи приватні або зарезервовані діапазони та пусті значення у разі потреби.

Views

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація Views

Кешування View разом з сервісом viewCache було видалено з фреймворку, тому що вони несумісні з новим компонентом кешу. Розробники можуть легко використовувати view cache із зовнішніх сервісів, таких як Varnish, Cloudflare і т. д. Крім того, розробники можуть кешувати фрагменти, використовуючи Phalcon\Mvc\View\Simple:render() або Phalcon\Mvc\View:toString(). Ці два методи повертають згенерований HTML, який може бути кешований на сервері за вашим бажанням.


Url

Статус: необхідні зміни

Використання: Документація Url

Компонент Phalcon\Mvc\Url було перейменовано на Phalcon\Url. Функціонал залишився без змін.

Порівняння змін

Acl

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Acl Видалено  
Phalcon\Acl\Adapter Перейменовано на Phalcon\Acl\Adapter\AbstractAdapter
Phalcon\Acl\Resource Перейменовано на Phalcon\Acl\Component
  Новий Phalcon\Acl\Enum

Annotations

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Annotations\Adapter Перейменовано на Phalcon\Annotations\Adapter\AbstractAdapter
Phalcon\Annotations\Adapter\Apc Видалено  
Phalcon\Annotations\Adapter\Files Перейменовано на Phalcon\Annotations\Adapter\Stream
Phalcon\Annotations\Adapter\Xcache Видалено  
Phalcon\Annotations\Factory Перейменовано на Phalcon\Annotations\AnnotationsFactory

Application

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Application Перейменовано на Phalcon\Application\AbstractApplication

Assets

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Assets\Resource Перейменовано на Phalcon\Assets\Asset
Phalcon\Assets\Resource\Css Перейменовано на Phalcon\Assets\Asset\Css
Phalcon\Assets\Resource\Js Перейменовано на Phalcon\Assets\Asset\Js

Cache

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Cache\Backend\Apc Видалено  
Phalcon\Cache\Backend Перейменовано на Phalcon\Cache
Phalcon\Cache\Backend\Factory Перейменовано на Phalcon\Cache\AdapterFactory
Phalcon\Cache\Backend\Apcu Перейменовано на Phalcon\Cache\Adapter\Apcu
Phalcon\Cache\Backend\File Перейменовано на Phalcon\Cache\Adapter\Stream
Phalcon\Cache\Backend\Libmemcached Перейменовано на Phalcon\Cache\Adapter\Libmemcached
Phalcon\Cache\Backend\Memcache Видалено  
Phalcon\Cache\Backend\Memory Перейменовано на Phalcon\Cache\Adapter\Memory
Phalcon\Cache\Backend\Mongo Видалено  
Phalcon\Cache\Backend\Redis Перейменовано на Phalcon\Cache\Adapter\Redis
  Новий Phalcon\Cache\CacheFactory
Phalcon\Cache\Backend\Xcache Видалено  
Phalcon\Cache\Exception Перейменовано на Phalcon\Cache\Exception\Exception
  Новий Phalcon\Cache\Exception\InvalidArgumentException
Phalcon\Cache\Frontend\Base64 Видалено  
Phalcon\Cache\Frontend\Data Видалено  
Phalcon\Cache\Frontend\Factory Видалено  
Phalcon\Cache\Frontend\Igbinary Видалено  
Phalcon\Cache\Frontend\Json Видалено  
Phalcon\Cache\Frontend\Msgpack Видалено  
Phalcon\Cache\Frontend\None Видалено  
Phalcon\Cache\Frontend\Output Видалено  
Phalcon\Cache\Multiple Видалено  

Колекція

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Collection
  Новий Phalcon\Collection\Exception
  Новий Phalcon\Collection\ReadOnly

Config

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Config\Factory Перейменовано на Phalcon\Config\ConfigFactory

Container

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Container

Db

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Db Перейменовано на Phalcon\Db\AbstractDb
Phalcon\Db\Adapter Перейменовано на Phalcon\Db\Adapter\AbstractAdapter
Phalcon\Db\Adapter\Pdo Перейменовано на Phalcon\Db\Adapter\Pdo\AbstractPdo
Phalcon\Db\Adapter\Pdo\Factory Перейменовано на Phalcon\Db\Adapter\PdoFactory
  Новий Phalcon\Db\Enum

Dispatcher

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Dispatcher Перейменовано на Phalcon\Dispatcher\AbstractDispatcher
  Новий Phalcon\Dispatcher\Exception

Di

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Di\AbstractInjectionAware
  Новий Phalcon\Di\Exception\ServiceResolutionException

Domain

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Domain\Payload\Payload
  Новий Phalcon\Domain\Payload\PayloadFactory
  Новий Phalcon\Domain\Payload\Status

Factory

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Factory Перейменовано на Phalcon\Factory\AbstractFactory

Filter

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Filter\FilterFactory
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\AbsInt
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Alnum
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Alpha
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\BoolVal
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Email
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\FloatVal
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\IntVal
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Lower
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\LowerFirst
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Regex
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Remove
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Replace
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Special
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\SpecialFull
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\StringVal
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Striptags
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Trim
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Upper
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\UpperFirst
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\UpperWords
  Новий Phalcon\Filter\Sanitize\Url

Flash

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Flash Перейменовано на Phalcon\Flash\AbstractFlash

Forms

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Forms\Element Перейменовано на Phalcon\Forms\Element\AbstractElement

Helper

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Helper\Arr
  Новий Phalcon\Helper\Exception
  Новий Phalcon\Helper\Fs
  Новий Phalcon\Helper\Json
  Новий Phalcon\Helper\Number
  Новий Phalcon\Helper\Str

Html

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Html\Attributes
  Новий Phalcon\Html\Breadcrumbs
  Новий Phalcon\Html\Exception
  Новий Phalcon\Html\Helper\AbstractHelper
  Новий Phalcon\Html\Helper\Anchor
  Новий Phalcon\Html\Helper\AnchorRaw
  Новий Phalcon\Html\Helper\Body
  Новий Phalcon\Html\Helper\Button
  Новий Phalcon\Html\Helper\Close
  Новий Phalcon\Html\Helper\Element
  Новий Phalcon\Html\Helper\ElementRaw
  Новий Phalcon\Html\Helper\Form
  Новий Phalcon\Html\Helper\Img
  Новий Phalcon\Html\Helper\Label
  Новий Phalcon\Html\Helper\TextArea
  Новий Phalcon\Html\Link\EvolvableLink
  Новий Phalcon\Html\Link\EvolvableLinkProvider
  Новий Phalcon\Html\Link\Link
  Новий Phalcon\Html\Link\LinkProvider
  Новий Phalcon\Html\Link\Serializer\Header
  Новий Phalcon\Html\TagFactory

Http

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Http\Message\AbstractCommon
  Новий Phalcon\Http\Message\AbstractMessage
  Новий Phalcon\Http\Message\AbstractRequest
  Новий Phalcon\Http\Message\Exception\InvalidArgumentException
  Новий Phalcon\Http\Message\Request
  Новий Phalcon\Http\Message\RequestFactory
  Новий Phalcon\Http\Message\Response
  Новий Phalcon\Http\Message\ResponseFactory
  Новий Phalcon\Http\Message\ServerRequest
  Новий Phalcon\Http\Message\ServerRequestFactory
  Новий Phalcon\Http\Message\Stream
  Новий Phalcon\Http\Message\StreamFactory
  Новий Phalcon\Http\Message\Stream\Input
  Новий Phalcon\Http\Message\Stream\Memory
  Новий Phalcon\Http\Message\Stream\Temp
  Новий Phalcon\Http\Message\UploadedFile
  Новий Phalcon\Http\Message\UploadedFileFactory
  Новий Phalcon\Http\Message\Uri
  Новий Phalcon\Http\Message\UriFactory
  Новий Phalcon\Http\Server\AbstractMiddleware
  Новий Phalcon\Http\Server\AbstractRequestHandler

Image

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Image Видалено  
Phalcon\Image\Adapter Перейменовано на Phalcon\Image\Adapter\AbstractAdapter
  Новий Phalcon\Image\Enum
Phalcon\Image\Factory Перейменовано на Phalcon\Image\ImageFactory

Logger

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Logger\AdapterFactory
Phalcon\Logger\Adapter Перейменовано на Phalcon\Logger\Adapter\AbstractAdapter
Phalcon\Logger\Adapter\Blackhole Перейменовано на Phalcon\Logger\Adapter\Noop
Phalcon\Logger\Adapter\File Перейменовано на Phalcon\Logger\Adapter\Stream
Phalcon\Logger\Adapter\Firephp Видалено  
Phalcon\Logger\Factory Перейменовано на Phalcon\Logger\LoggerFactory
Phalcon\Logger\Formatter Перейменовано на Phalcon\Logger\Formatter\AbstractFormatter
Phalcon\Logger\Formatter\Firephp Видалено  
Phalcon\Logger\Formatter\Syslog Видалено  
Phalcon\Logger\Multiple Видалено  

Message (новий у V4, колишній Phalcon\Validation\Message у 3.4)

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Messages\Exception
  Новий Phalcon\Messages\Message
  Новий Phalcon\Messages\Messages

Mvc

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Mvc\Collection Перейменовано на Phalcon\Collection
Phalcon\Mvc\Collection\Behavior Видалено  
Phalcon\Mvc\Collection\Behavior\SoftDelete Видалено  
Phalcon\Mvc\Collection\Behavior\Timestampable Видалено  
Phalcon\Mvc\Collection\Document Видалено  
Phalcon\Mvc\Collection\Exception Перейменовано на Phalcon\Collection\Exception
Phalcon\Mvc\Collection\Manager Видалено  
  Новий Phalcon\Collection\ReadOnly
Phalcon\Mvc\Model\Message Перейменовано на Phalcon\Messages\Message
Phalcon\Mvc\Model\MetaData\Apc Видалено  
Phalcon\Mvc\Model\MetaData\Files Перейменовано на Phalcon\Mvc\Model\MetaData\Stream
Phalcon\Mvc\Model\MetaData\Memcache Видалено  
Phalcon\Mvc\Model\MetaData\Session Видалено  
Phalcon\Mvc\Model\MetaData\Xcache Видалено  
Phalcon\Mvc\Model\Validator Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator
Phalcon\Mvc\Model\Validator\Email Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\Email
Phalcon\Mvc\Model\Validator\Exclusionin Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\ExclusionIn
Phalcon\Mvc\Model\Validator\Inclusionin Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\InclusionIn
Phalcon\Mvc\Model\Validator\Ip Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\Ip
Phalcon\Mvc\Model\Validator\Numericality Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\Numericality
Phalcon\Mvc\Model\Validator\PresenceOf Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\PresenceOf
Phalcon\Mvc\Model\Validator\Regex Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\Regex
Phalcon\Mvc\Model\Validator\StringLength Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\StringLength
Phalcon\Mvc\Model\Validator\Uniqueness Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\Uniqueness
Phalcon\Mvc\Model\Validator\Url Перейменовано на Phalcon\Validation\Validator\Url
Phalcon\Mvc\Url Перейменовано на Phalcon\Url
Phalcon\Mvc\Url\Exception Перейменовано на Phalcon\Url\Exception
Phalcon\Mvc\User\Component Перейменовано на Phalcon\Di\Injectable
Phalcon\Mvc\User\Module Перейменовано на Phalcon\Di\Injectable
Phalcon\Mvc\User\Plugin Перейменовано на Phalcon\Di\Injectable
Phalcon\Mvc\View\Engine Перейменовано на Phalcon\Mvc\View\Engine\AbstractEngine

Paginator

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Paginator\Adapter Перейменовано на Phalcon\Paginator\Adapter\AbstractAdapter
Phalcon\Paginator\Factory Перейменовано на Phalcon\Paginator\PaginatorFactory
  Новий Phalcon\Paginator\Repository

Queue

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Queue\Beanstalk Видалено  
Phalcon\Queue\Beanstalk\Exception Видалено  
Phalcon\Queue\Beanstalk\Job Видалено  

Session

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Session\Adapter Перейменовано на Phalcon\Session\Adapter\AbstractAdapter
Phalcon\Session\Adapter\Files Перейменовано на Phalcon\Session\Adapter\Stream
  Новий Phalcon\Session\Adapter\Noop
Phalcon\Session\Adapter\Memcache Видалено  
Phalcon\Session\Factory Перейменовано на Phalcon\Session\Manager

Storage

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Storage\AdapterFactory
  Новий Phalcon\Storage\Adapter\AbstractAdapter
  Новий Phalcon\Storage\Adapter\Apcu
  Новий Phalcon\Storage\Adapter\Libmemcached
  Новий Phalcon\Storage\Adapter\Memory
  Новий Phalcon\Storage\Adapter\Redis
  Новий Phalcon\Storage\Adapter\Stream
  Новий Phalcon\Storage\Exception
  Новий Phalcon\Storage\SerializerFactory
  Новий Phalcon\Storage\Serializer\AbstractSerializer
  Новий Phalcon\Storage\Serializer\Base64
  Новий Phalcon\Storage\Serializer\Igbinary
  Новий Phalcon\Storage\Serializer\Json
  Новий Phalcon\Storage\Serializer\Msgpack
  Новий Phalcon\Storage\Serializer\None
  Новий Phalcon\Storage\Serializer\Php

Translate

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Translate Видалено  
Phalcon\Translate\Adapter Перейменовано на Phalcon\Translate\Adapter\AbstractAdapter
  Новий Phalcon\Translate\InterpolatorFactory
Phalcon\Translate\Factory Перейменовано на Phalcon\Translate\TranslateFactory

Url

3.4.x Стан 4.0.x
  Новий Phalcon\Url
  Новий Phalcon\Url\Exception

Validation

3.4.x Стан 4.0.x
Phalcon\Validation\CombinedFieldsValidator Перейменовано на Phalcon\Validation\AbstractCombinedFieldsValidator
Phalcon\Validation\Message Перейменовано на Phalcon\Messages\Message
Phalcon\Validation\Message\Group Перейменовано на Phalcon\Messages\Messages
Phalcon\Validation\Validator Перейменовано на Phalcon\Validation\AbstractValidator
  Новий Phalcon\Validation\AbstractValidatorComposite
  Новий Phalcon\Validation\Exception
  Новий Phalcon\Validation\ValidatorFactory
  Новий Phalcon\Validation\Validator\File\AbstractFile
  Новий Phalcon\Validation\Validator\File\MimeType
  Новий Phalcon\Validation\Validator\File\Resolution\Equal
  Новий Phalcon\Validation\Validator\File\Resolution\Max
  Новий Phalcon\Validation\Validator\File\Resolution\Min
  Новий Phalcon\Validation\Validator\File\Size\Equal
  Новий Phalcon\Validation\Validator\File\Size\Max
  Новий Phalcon\Validation\Validator\File\Size\Min
  Новий Phalcon\Validation\Validator\StringLength\Max
  Новий Phalcon\Validation\Validator\StringLength\Min