Розділи

Стандарти кодування Phalcon


Останнє оновлення: 2019-07-04

Phalcon is written in Zephir, a language that the Phalcon Team invented and is actively developing. Тому не існує встановлених стандартів кодування, яких можуть дотримуватись розробники, якщо бажають.

У цьому документі ми розкриємо стандарти кодування, які використовує Phalcon для редагування файлів Zephir. The coding standard is a variant of PSR-12 developed by PHP-FIG

Файли

 • Файли мають використовувати лише UTF-8 без BOM.
 • Імена файлів повинні називатися по принципу StudlyCaps (великі літери виділяють істотні складові суті файла).
 • Всі файли повинні використовувати кінець рядка за правилами Unix LF (linefeed).
 • Всі файли мають закінчуватися одним пустим рядком.
 • Folders are also named StudlyCaps and the folder/sub-folder tree follows the namespace of the class.
phalcon/Acl/Adapter/Memory.zep
namespace Phalcon\Acl\Adapter;

use Phalcon\Acl\Adapter;

class Memory extends Adapter
{

}
 • Код має використовувати 4 пробіли для відступу, а не таби.
 • Lines should be 80 characters or fewer. Жорсткий ліміт на довжину рядка 120 символів.
 • Має бути по одному порожньому рядку після декларування простору імен та після блоку оголошень використання “use”.
 • У кінці непорожніх ліній не повинно бути пробілів.
 • Порожні лінії можуть бути додані для поліпшення читабельності та виділення пов’язаних блоків коду.
 • У кожному рядку повинно бути не більш одного твердження.

Класи

 • Імена класів повинні бути оголошені по принципу StudlyCaps.
 • Відкриваючі дужки класів повинні розташовуватися у наступному рядку, а закриваючі дужки - у наступному рядку після тіла.
 • Абстрактні класи повинні бути попередньо визначені за допомогою Abstract
 • Інтерфейси повинні мати суфікс Interface

Constants

 • Класові константи мають бути задекларовані у верхньому регістрі з роздільниками підкреслення.
 • Константи класу повинні з’явитись на початку вмісту класу.
 • Константи класу потрібно відсортувати по алфавіту за іменем.
namespace Phalcon\Acl;

class Enum
{
  const ALLOW = 1;
  const DENY = 0;
}

Властивості

 • Властивості класу повинні бути оголошені у верблюжому (горбатому) регістрі.
 • Властивості класу мають бути відсортовані в алфавітному порядку за назвою.
 • Завжди, коли це можливо, властивості повинні мати значення за замовчуванням.
 • Коли це можливо, властивості повинні мати док-блок, який визначає їх тип за допомогою декларації @var.
 • Властивості не повинні мати підкресленням _ на початку назви. Єдиний виняток допускається, якщо назва властивості є зарезервованим ключовим словом, наприклад default, namespace і т. д.
namespace Phalcon\Acl\Adapter;

use Phalcon\Acl\Adapter;

class Memory extends Adapter
{
  /**
   * @var string | null
   */
  protected activeKey = "" { get };
}

Методи

 • Імена методів мають бути задекларовані у верблюжому (горбатому) регістрі.
 • Методи мають бути відсортовані в алфавітному порядку і починатись з визначення їх видимості. Порядок є таким: public, protected і private. __construct, якщо визначено, має бути вгорі вмісту класу.
 • Назви методів не повинні містити підкреслювання _ на початку.
 • Всі методи повинні мати тип повернення. Якщо метод не повертає нічого, він має бути позначений як void
 • Відкриття дужок методів має відбуватися на наступному рядку після їх декларування, а закриття дужок - на наступному рядку після їх тіла.
 • Видимість має бути оголошена у всіх властивостях та методах; abstract та final мають бути оголошені перед видимістю; static повинна бути оголошена після видимості.
abstract public function getElement() -> var;

final public function getElement() -> var;

public static function getElement() -> var;
 • Ключові слова контрольної структури повинні мати один пробіл після них, а виклики метода та функції навпаки не повинні.
 • Відкриття дужок для контрольних структур має відбуватися в тому ж рядку, а закриття дужок має відбуватися у наступному рядку після тіла.
 • Контрольні структури, такі як if не повинні містити круглих дужок навколо умови, якщо тільки це не складна умова.
if typeof variable === "array" {

}

Аргументи методу

 • У списку аргументів не має бути пробілу перед кожною комою, але після кожної коми має бути один пробіл.
 • Кожен метод повинен мати свій тип оголошений перед ним
 • Аргументи методу зі значеннями за замовчуванням повинні йти в кінці списку аргументів.
public function setElement(string! name, var value) -> void;
 • Списки аргументів МОЖНА розділяти на кілька рядків, де кожен наступний рядок відступає на один крок. Якщо так робити, то перший елемент списку повинен бути у наступному рядку, і має бути лише один аргумент на рядок.

PHP файли

PHP files such as tests must follow PSR-12.