Розділи

Міграції бази даних


NOTE: Phalcon migrations have been removed from DevTools and moved to a separate repository.

Git репозиторій

https://github.com/phalcon/migrations

Вимоги

 • PHP >= 7.5
 • Phalcon >= 5.0.0

Встановлення за допомогою Composer

composer require --dev phalcon/migrations

Швидкий старт

Що вам потрібно для швидкого старту:

 • Файл конфігурації в кореневому каталозі вашого проекту (ви також можете передати їх як параметри в середовищі CLI)
 • Створення структури таблиць бази даних
 • Виконайте команду для створення міграцій

Після цього ви зможете виконати цю міграцію (run) в іншому середовищі для створення такої ж структури БД.

Створюємо файл конфігурації

<?php

use Phalcon\Config\Config;

return new Config([
  'database'  => [
    'adapter' => 'mysql',
    'host'   => '127.0.0.1',
    'username' => 'root',
    'password' => '',
    'dbname'  => 'db-name',
    'charset' => 'utf8',
  ],
  'application' => [
    'logInDb'       => true,
    'migrationsDir'    => 'db/migrations',
    // true - TIMESTAMP, false - versions
    'migrationsTsBased'  => true, 
    'exportDataFromTables' => [
      // Tables names
    ],
  ],
]);

NOTE: If exportDataFromTables is set, data will be exported with every migration

Генерування міграцій

Базова генерація

vendor/bin/phalcon-migrations generate

**Згенеруйте спеціальну таблицю і експортуйте з неї дані

vendor/bin/phalcon-migrations generate \
  --config=migrations.php \
  --table=users \
  --exportDataFromTables=users \
  --data=oncreate

Запуск міграції

vendor/bin/phalcon-migrations run

Список існуючих міграцій

vendor/bin/phalcon-migrations list

Приклад використання

Запустити міграції з каталогу міграцій

use Phalcon\Migrations\Migrations;

$migration = new Migrations();
$migration::run([
  'migrationsDir' => [
    __DIR__ . '/migrations',
  ],
  'config' => [
    'database' => [
      'adapter' => 'Mysql',
      'host' => 'phalcon-db-mysql',
      'username' => 'root',
      'password' => 'root',
      'dbname' => 'vokuro',
    ],
  ]
]);

Методи міграції

Each migration is a separate class that works as an entity for specific database table. Всередині кожного класу є різні методи, які можуть виконуватися під час роботи міграції.

Кожен файл міграції (та клас) може реалізувати конкретні методи, які будуть виконані на основі запитаної операції. У кожному методі немає жодних обмежень за логікою.

Таблиця нижче показує методи міграції. Вони зберігаються в порядку виконання, від перших до останніх.

Працює догори

Назва методу Description
morph Морфологічна структура таблиці
afterCreateTable Виконати щось одразу після створення таблиці
up Таблиця створена і готова до роботи з нею
afterUp Додатковий метод для виконання у деяких специфічних випадках

Працює донизу

Назва методу Description
down Зазвичай ви тут додаєте видалення таблиці або очищення даних
aferDown Додатковий метод для виконання після всіх очищень
morph (from previous migration) As the migration was moved backward, there need to be all returned to previous state

Параметри і опції CLI

Аргументи

Аргумент Description
generate Генерування міграції
run Запуск міграції
list Список усіх доступних міграцій

Options

Action Description
--config=s Файл конфігурації
--migrations=s Папка міграцій. Для вказання декількох каталогів запишіть їх через кому
--directory=s Каталог, де був створений проект
--table=s Таблиця для міграції. Ім’я таблиці або префікс таблиць з зірочкою. За замовчуванням: всі
--version=s Версія для міграції
--descr=s Опис міграції (використовується для міграцій на основі позначки часу)
--data=s Експорт даних [‘always’ або ‘oncreate’] (Дані імпортуються під час виконання міграції)
--exportDataFromTables=s Export data from specific tables, use comma separated string
--force Примусово перезаписати існуючі міграції
--ts-based Версія міграції на основі часових позначок
--log-in-db Зберігати журнал міграції у базі даних, а не у файлі
--dry Спроба запитуваної операції без внесення змін до системи (лише для створення)
--verbose Вивід інформації для налагодження під час роботи (лише виконання)
--no-auto-increment Вимкнути автоматичне доповнення (тільки для генерації)
--skip-ref-schema Пропустити схему залежностей всередині згенерованої міграції (лише для створення)
--skip-foreign-checks Загорнути запит SET FOREIGN_KEY_CHECKS до і після виконання запиту (лише для виконання)
--help Показує цю довідку

Версія міграції на основі часових позначок

Використання цього підходу корисне, коли більше одного розробника бере участь в управлінні структурою бази даних. Використовуйте параметр 'migrationsTsBased' => true у файлі конфігурації або --ts-based в середовищі CLI. Крім того, необхідно вказати суфікс descr, це може бути що завгодно, наприклад: семантичні версії.

Поточна команда

vendor/bin/phalcon-migrations generate --ts-based --descr=1.0.0

Створить назву теки з такими іменами

* 1582539287636860_1.0.0
* 1682539471102635_1.0.0
* 1782539471102635_1.0.0

Міграції будуть виконані від старіших до новіших.

NOTE: Whenever migrations are run, the application scans all available migrations and their status irrespective of their “age”. Якщо одна чи кілька не були виконані попереднього разу, вони будуть виконані наступного разу.