Розділи

Відлагодження


Огляд

PHP пропонує інструменти для налагодження застосунків зі сповіщеннями, попередженнями, помилками та винятками. The Exception class offers information such as the file, line, message, numeric code, backtrace etc. of where an error occurred. Фреймворки об’єктно-орієнтованого програмування на зразок Phalcon головним чином використовують цей клас, щоб прикріпити цю функціональність та надавати інформацію розробнику чи користувачеві.

Незважаючи на те, що він написаний у C, Phalcon виконує методи в PHP, забезпечуючи ті ж можливості, що й інші PHP-фреймворки.

Exceptions

Дуже поширений спосіб керування потоком помилок у вашому застосунку (навмисне чи інакше) це використання поєднання try/catch, щоб відловити винятки. У нашій документації достатньо прикладів, що демонструють таке поєднання.

<?php

try {

  // ... 

} catch (\Exception $ex) {

}

Будь-який виняток, виявлений завдяки цьому поєднанню, буде записано у змінній $ex. A Phalcon\Support\Debug\Exception extends the PHP Exception class. Використання винятків Phalcon дозволяє відрізнити чи їх спричинив код Phalcon, чи щось інше.

The Exception class, exposes the following:

<?php

class Exception
{
  protected int $code;

  protected string $file;

  protected int $line;

  protected string $message;

  public function __construct(
    string $message = '' 
    [, int $code = 0 
    [, Exception $previous = null ]]]
  );

  public function __toString(): string;

  final public function getCode(): int;

  final public function getFile(): string;

  final public function getLine(): int;

  final public function getMessage(): string;

  final public function getPrevious(): Exception;

  final public function getTrace(): array;

  final public function getTraceAsString(): string;

  final private function __clone(): void;
}

You can use the same method calls when using the Phalcon\Support\Debug\Exception:

<?php

use Phalcon\Support\Debug\Exception;

try {

  // ...

} catch (Exception $ex) {
  echo get_class($ex), ': ', $ex->getMessage(), PHP_EOL;
  echo ' File=', $ex->getFile(), PHP_EOL;
  echo ' Line=', $ex->getLine(), PHP_EOL;
  echo $ex->getTraceAsString();
}

Досить легко знайти файл і рядок коду програми, що призвели до винятку, а також компоненти, які беруть участь у формуванні винятку:

PDOException: SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'root'@'localhost'
  (using password: NO)
 File=/app/public/index.php
 Line=74
#0 [internal function]: PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'root', '', Array)
#1 [internal function]: Phalcon\Db\Adapter\Pdo->connect(Array)
#2 /app/public/index.php(74):
  Phalcon\Db\Adapter\Pdo->__construct(Array)
#3 [internal function]: {closure}()
#4 [internal function]: call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#5 [internal function]: Phalcon\Di->_factory(Object(Closure), Array)
#6 [internal function]: Phalcon\Di->get('db', Array)
#7 [internal function]: Phalcon\Di->getShared('db')
#8 [internal function]: Phalcon\Mvc\Model->getConnection()
#9 [internal function]: Phalcon\Mvc\Model::_getOrCreateResultset('Users', Array, true)
#10 /app/app/controllers/SessionController.php(83):
  Phalcon\Mvc\Model::findFirst('email='demo@pha...')
#11 [internal function]: SessionController->startAction()
#12 [internal function]: call_user_func_array(Array, Array)
#13 [internal function]: Phalcon\Mvc\Dispatcher->dispatch()
#14 /app/public/index.php(114): Phalcon\Mvc\Application->handle()
#15 {main}

Як продемонстровано вище, не має значення що Phalcon скомпільований як PHP-розширення. Інформація винятка містить параметри та виклики методів, які породжували фрагмент винятка вище. Exception::getTrace() provides additional information if necessary.

Constructor

Phalcon\Support\Debug provides visual aids as well as additional information for developers to easily locate errors produced in an application.

NOTE Please make sure that this component is not used in production environments, as it can reveal information about your server to attackers

Наступний демонстраційний ролик пояснює, як він працює:

Щоб активувати його, додайте до вашого bootstrap такий код:

<?php

use Phalcon\Support\Debug;

$debug = new Debug();

$debug->listen();

або коротший синтаксис:

<?php

(new Phalcon\Support\Debug())->listen();

NOTE: Any try/catch blocks must be removed or disabled to make this component work properly.

By default, the component will listen for uncaught exceptions but not low severity errors (warnings, notices etc.). Ви можете змінити цю поведінку, передаючи відповідні параметри в listen()

 • exceptions - bool
 • lowSeverity - bool

In the example below, do not listen to uncaught exceptions but listen to non-silent notices or warnings (low severity):

<?php

use Phalcon\Support\Debug;

$debug = new Debug();

$debug->listen(false, true);

Якщо ваш потік додатку інший, або не хочете вказувати додаткові параметри у listen(), ви завжди можете використовувати listenExceptions() і listenLowSeverity():

<?php

use Phalcon\Support\Debug;

$debug = new Debug();

$debug
  ->listenExceptions()
  ->listenLowSeverity()
  ->listen();

NOTE: The listenExceptions() and listenLowSeverity() are ON switches. If you wish to switch listening to exceptions or low severity errors OFF you need to pass false in the listen() method.

Getters

Існує декілька збирачів, які надають інформацію про компонент. Розширюючи їх, можливо також змінити візуальну поведінку цього компонента.

Method Результат Description
getCssSources() string Returns the stylesheets used to display the contents on screen
getJsSources() string Returns the javascript files used to display the contents on screen
getVersion() string Returns the link to the current version documentation

Розширення компонента і перевизначення getCssSources(), наприклад, щоб повернути різні директиви CSS HTML, змінять зовнішній вигляд відображення на екрані. The output CSS classes are based on Bootstrap CSS.

Сетери (установлювачі)

Phalcon\Support\Debug also offers some setters to better customize the output when an error occurs in your application.

Method Description
setShowBackTrace(bool $showBackTrace) Show/hide the exception’s backtrace
setShowFileFragment(bool $showFileFragment) Show/Hide the file fragment in the output (related to the exception)
setShowFiles(bool $showFiles) Show/Hide the files in the backtrace
setUri(string $uri) The base URI for static resources (see also the Getters section for customization of the component)

Змінні

Ви також можете використовувати метод debugVar() для внесення будь-яких додаткових змінних, які ви хочете показати у відображенні. Це зазвичай власні змінні додатка. Прикладом може бути показ часової інформації для вашого додатку.

<?php

use Phalcon\Support\Debug;

$debug = new Debug();

$time = time();
$debug
  ->debugVar('time', $time)
  ->listen();

Щоб очистити стек змінних, можна викликати clearVars().

Finally, you can halt execution of your application and trigger showing a backtrace by calling halt()

<?php

use Phalcon\Support\Debug;

$debug = new Debug();

$debug->listen();

// .....

if (12345 === $password) {
  $debug->halt();
}

Результат додавання до чорного списку

As mentioned above, the component must not be enabled in production environments. Оскільки Phalcon не може контролювати таку поведінку, є вбудована функція додавання у чорний список, яка дозволяє розробнику додавати до нього деякі частини інформації, які він не бажає, щоб відображались на екрані, про всяк випадок. Це елементи масивів $_REQUEST і $_SERVER.

<?php

use Phalcon\Support\Debug;

$debug = new Debug();


$debug
  ->setBlacklist(
    [
      'request' => ['some'],
      'server' => ['hostname'],
    ]
  )
  ->listen();

У наведеному вище прикладі ми ніколи не показуватимемо змінну some із $_REQUEST, а також hostname з $_SERVER. You can always add more elements not to be displayed, that exist in these two super-globals. Це особливо корисно, якщо ви забудете відключити компонент у вашому виробничому середовищі. Погана практика - залишати її увімкненою, але якщо ви забули, то принаймні певні ключові фрагменти інформації про ваш хост не будуть видимі для потенційних хакерів.

NOTE: The keys of the array elements to be hidden are case-insensitive

Handlers

In order to catch exceptions and low severity errors, Phalcon\Support\Debug makes use of onUncaughtException() and onUncaughtLowSeverity(). Більшість розробників, які використовують цей компонент, ніколи не потребують розширення цих методів. Проте, якщо ви хочете, то можете це зробити, розширивши компонент і перевизначивши ці методи, щоб маніпулювати винятком та отримати потрібний результат.

These two methods are being set as exception handlers using PHP’s set_exception_handler. При виклику listenExceptions() зареєструється oncaughtException(), тоді як виклик listenLowSeverity() зареєструє oncaughtLowSeverity.

Відображення та самоаналіз

Phalcon classes do not differ from any other PHP classes, and therefore you can use the Reflection API or simply print any object to display its contents and state:

<?php

use Phalcon\Mvc\Router;

$router = new Router();

print_r($router);

Наведений вище приклад покаже наступне:

Phalcon\Mvc\Router Object
(
  [_dependencyInjector:protected] =>
  [_module:protected] =>
  [_controller:protected] =>
  [_action:protected] =>
  [_params:protected] => Array
    (
    )
  [_routes:protected] => Array
    (
      [0] => Phalcon\Mvc\Router\Route Object
        (
          [_pattern:protected] => #^/([a-zA-Z0-9\_]+)[/]{0,1}$#
          [_compiledPattern:protected] => #^/([a-zA-Z0-9\_]+)[/]{0,1}$#
          [_paths:protected] => Array
            (
              [controller] => 1
            )

          [_methods:protected] =>
          [_id:protected] => 0
          [_name:protected] =>
        )

      [1] => Phalcon\Mvc\Router\Route Object
        (
          [_pattern:protected] => #^/([a-zA-Z0-9\_]+)/([a-zA-Z0-9\_]+)(/.*)*$#
          [_compiledPattern:protected] => #^/([a-zA-Z0-9\_]+)/([a-zA-Z0-9\_]+)(/.*)*$#
          [_paths:protected] => Array
            (
              [controller] => 1
              [action] => 2
              [params] => 3
            )
          [_methods:protected] =>
          [_id:protected] => 1
          [_name:protected] =>
        )
    )
  [_matchedRoute:protected] =>
  [_matches:protected] =>
  [_wasMatched:protected] =>
  [_defaultModule:protected] =>
  [_defaultController:protected] =>
  [_defaultAction:protected] =>
  [_defaultParams:protected] => Array
    (
    )
)

Xdebug

Xdebug is an amazing tool that complements the debugging of PHP applications. Це також розширення C для PHP, і ви можете використовувати його разом з Phalcon без додаткової конфігурації чи побічних ефектів.

Після встановлення Xdebug ви можете використовувати його API, щоб отримати більш детальну інформацію про винятки і повідомлення.

NOTE: We highly recommend using the latest version of Xdebug for a better compatibility with Phalcon

The following example implements xdebug_print_function_stack to stop the execution and generate a backtrace:

<?php

use Phalcon\Mvc\Controller;

class SignupController extends Controller
{
  public function indexAction()
  {

  }

  public function registerAction()
  {
    $name = $this->request->getPost('name', 'string');
    $email = $this->request->getPost('email', 'email');

    // Stop execution and show a backtrace
    return xdebug_print_function_stack('stop here!');

    $user    = new Users();
    $user->name = $name;
    $user->email = $email;

    // Store and check for errors
    $user->save();
  }
}

Xdebug у вище наведеному прикладі покаже нам змінні в локальній області, а також дані зворотного трасування:

Xdebug: stop here! in /app/app/controllers/SignupController.php
  on line 19

Call Stack:
  0.0383   654600  1. {main}() /app//public/index.php:0
  0.0392   663864  2. Phalcon\Mvc\Application->handle()
    /app/public/index.php:37
  0.0418   738848  3. SignupController->registerAction()
    /app/public/index.php:0
  0.0419   740144  4. xdebug_print_function_stack()
    /app/app/controllers/SignupController.php:19

Xdebug пропонує декілька способів для отримання інформації налагодження та зворотного трасування стосовно виконання вашої програми за допомогою Phalcon. You can check the XDebug documentation for more information.

To set up Xdebug for PHPStorm you can check this article.